Брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 0.3% през третото тримесечие на тази година спрямо второто. Това показват сезонно изгладените предварителни данни, публикувани от Националния статистически институт. Спрямо същия период на миналата година ръстът на БВП е 1.6%.   Данните се различават от експресните, които бяха огласени преди месец и според които през третото тримесечие ръстът е бил нулев спрямо предходното и 1.3% спрямо третото тримесечие на миналата година.   И предварителните данни потвърждават, че икономиката забавя темповете си на растеж през последните четири тримесечия. Спрямо съответния период на миналата година през четвъртото тримесечие на 2010 г. ръстът е бил 3.7%, през първото на тази година – 3.3%, през второто – 2.0%, през третото, което традиционно е силно за българската икономика – 1.6%. Очакванията и на икономистите, а и на правителството е в края на годината и в началото на следващата икономиката да има допълнително забавяне до нулев растеж, но без икономиката да влиза в рецесия.   Произведеният БВП през третото тримесечие е 21.016 млрд. лв. по текущи цени, показват данните на НСИ. Преизчислен в евро, БВП е 10.745 млрд. евро, като на човек се падат изработени 2 833 лв. или 1 448 евро. При среден за тримесечието валутен курс от 1.3833 лева за долар БВП възлиза на 15.192.млрд. долара и съответно 2 048 долара на човек от населението.   Създадената брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2011 г. е 17.939 млрд. лв. по текущи цени.   Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1 процентен пункт през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига 30.7%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана в сферата на услугите, е 58.7%, което е с 1.9 процентни пункта по-малко спрямо третото тримесечие на миналата година. Делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.9 процентни пункта и достига 10.6% през третото тримесечие на 2011 година.   За индивидуално потребление през посочения период се изразходва 60.9% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал ) формират 17.8% от произведения БВП.   Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително от 2.329 млрд. лв. и заема 11.1% в структурата на БВП.   Съпоставено с предното тримесечие, през третото тримесечие брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.8%. Според предварителните данни крайното потребление нараства с 0.3%. Бруто капиталообразуването в основен капитал спада с 13.5%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.7%, а вносът - с 1.1%.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010