По инициатива на Община Казанлък се проведе среща с представители на общините Павел баня, Сопот, Карлово и Мъглиж за партньорство за съвместен проект по ОП „Регионално развитие", мярка BG161PO001/3.2-02/2011 - „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Обявената мярка за маркетинг на дестинациите с културно-историческо и природно наследство ще допринесе дългосрочно за развитието на потенциала и туристическата индустрия в региона, обхващащ тези съседни общини. Подкрепените проекти трябва да имат р...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010