Просветното министерство увеличава бонусите за качество на вузовете

21 Ноември, 2011 - 08:12 - Вестник "Сега" - електронно издание

Просветното министерство ще направи опит да увеличи парите за университетите, които предлагат по-качествено образование. За следващата година за т.нар. диференцирано финансиране са предвидени около 15 млн. лв., докато през т.г. средствата бяха 6.8 млн. лв. Догодина добрите вузове могат да получават до 25% върху субсидията за съответното професионално направление. Целта на диференцираното финансиране е "лошите" университети да отпаднат от системата по естествен път, а не чрез административно закриване. Не е ясно обаче колко време би отнел този начин за оптимизиране.
Тази година просветното министерство разпредели средствата по 7 критерия от рейтинга, представен м.г. Бонуси за модернизация на обучението по 48 професионални направления получиха 19 държавни университета. За 2011 г. допълнителното финансиране беше в размер на 5% върху субсидията за съответната научна област. По 10% върху субсидията бяха раздадени и за най-добрите в обучението по пет приоритетни области - "Природни науки, математика и информатика", "Технически науки", "Аграрни науки и ветеринарна медицина" и "Изкуства". Догодина към тях вероятно ще се прибавят и педагогическите специалности. Университетите са длъжни да прехвърлят допълнителните средства към оценените като добри факултети, за да се избегне разпиляването на парите за други цели.
Занапред диференцираното заплащане ще зависи от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Промяната в закона за висшето образование е записана в проектозакона за бюджета за 2012 г. и не е обсъждана публично. Предвижда се още оценката да се формира въз основа на критерии, определени с постановление на Министерския съвет. В оценката ще влиза и акредитацията, но не е ясно каква ще е тежестта й. Останалите критерии ще се разработят след представянето на новия рейтинг през декември. Тази година оценката от акредитацията имаше тежест от 30% при разпределянето на бонусите. Останалите критерии бяха индекс на цитируемост (7%) и обучението на докторанти в направлението (8%). Отделно бяха включени и критерии, свързани с реализацията на завършилите - среден осигурителен доход на завършилите (15%), безработица (15%) и реализация по специалността (15%). Останалите 10% от оценката се падат на входен критерий - средния успех от училище на приетите студенти. Без право на допълнително стимулиране са всички направления, при които безработицата надвишава 5%.
-------ОПТИМИЗАЦИЯ
Само едно висше училище - Химикотехнологичният и металургичен университет, е подало заявление за оптимизация на структурата си, съобщиха за "Сега" от МОМН. Вузът иска да закрие Технологичния колеж и за целта ще получи от държавата 350 000 лв. Средствата са част от отпуснатите 3.3 млн. лв., предвидени за оптимизация на висшите училища и за изплащане на обезщетения за персонала. Общо 2.75 млн. лв. ще бъдат преведени на държавните висши училища за пълно или частично възстановяване на разходите за обезщетения на съкратените служители. За 2012 г. обаче не са предвидени средства за оптимизация на вузовете.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010