Започва изграждането на електронна информационна система на медицинската експертиза. Целта на системата ще бъде да свърже ангажираните с проблема структури, да съкрати времето за чакане и да намали разходите на социалните фондове за инвалидни плащания.   Изграждането на електронната информационна система трябва да завърши след 15 месеца, а стойността й е 798 хиляди лева. Предстои да бъде избрана фирма изпълнител. Чрез системата ще бъдат интегрирани Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), регионалните картотеки за медицински експертизи и Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). По този начин ще има връзка между данните на всички структури и ще се създаде централизиран регистър на гражданите, преминали през ТЕЛК. Това ще даде възможност на пациентите да наблюдават през интернет докъде е стигнало придвижването на документите им за медицинска експертиза. Проектът за изграждане на електронната система предвижда да има връзка и с други заинтересовани институции като НОИ, НЗОК, МТСП и др. Така ще се осъществява по-ефективен контрол, както над дейността на съставите на ТЕЛК и НЕЛК, така и върху финансовите ресурси на НЗОК, които се изразходват за медицински прегледи при освидетелстването в ТЕЛК, и на средствата на НОИ и МТСП, които се дават при отпускането на различни социални придобивки и пенсии за инвалидност. Успоредно с изграждането на регистъра ще се обучат 360 лекари и 250 немедицински лица от системата на медицинската експертиза.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010