Софийски университет "Св. Климент Охридски" избира ректор

16 Ноември, 2011 - 19:06 - Klassa.bg Rss - всички новини

Софийски университет "Св.Климент Охридски" ще избере на 17 ноември своя ректор за следващите четири години, съобщиха от университета.

Церемонията за избор на ректор ще се състои от 9:30 часа в 65 аудитория на Ректората. Ректорът ще бъде избран на заседание от Общото събрание на университета.

Подадените кандидатури за ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" са на:
Проф. д-р Божидар Ангелов – Факултет по начална и предучилищна педагогика. Роден е на 4 септември 1954 г. в гр. София. От 1979 до 1986 г. е работил като преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" – филиал Благоевград. От 1986 г. работи в СУ "Св. Климент Охриски", Факултет по начална и предучилищна педагогика като преподавател. Проф. Д-р Ангелов е доктор по философия, както и доцент по Методика на обучението по роден език, Педагогика на овладяването на езика и развитие на речта. От 2007 г. е професор по Теория на възпитанието и дидактика (език и комуникация).
Проф. дфн Валери Стефанов – Факултет по славянски филологии
Роден е през 1958 г. в Дупница. През 1984 г. става редовен асистент по история на българската литература в СУ "Свети Климент Охридски". През 1991 г. е кандидат на филологическите науки /доктор/ с докторат на тема "Литературен и социокултурен контекст в разказите на Светослав Минков". Проф. дфн Стефанов е доктор на филологическите науки с докторат на тема "Човекът в словото. Проблематизации на идентичността в българската литература".
Той е професор по научната специалност "Българска литература" в СУ "Свети Климент Охридски".
Проф. дин Иван Илчев – Исторически факултет
Роден е на 25 юни 1953 г. в София. Средното си образование завършва в 114 гимназия с преподаване на английски език в София. Завършил е специалност история (профил нова и най-нова обща история) в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Бил е асистент в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Ох-ридски" през 1978 г. През 1981 г. е кандидат на историческите науки, "България в балканската английска политика (1913 – 1918)". Бил е гост-професор в Държавния университет на щата Охайо, Колумбус САЩ и Мерилендския държавен университет, САЩ /1984-1986/. Доцент по нова и най-нова история на Балканските народи (1987 г. Проф. дин Илчев е бил гост-професор в Центъра Уудроу Уилсън, Вашингтон, САЩ (1990 - 1991 г.); Университетът на Чиба, Япония /1999-2000/. Той е доктор на историческите науки.
Проф. д-р Петър Славейков – Геолого-географски факултет
Роден е на 5 юни 1956 г. в град Шумен. През 1984 г. става магистър по география и история в СУ"Св.Кл.Охридски". През 1989 г. става доктор по география /Геодемография/ в СУ"Св.Кл.Охридски". През 2006 г. става магистър по "Право" във ВТУ"Св.Св.Кирил и Методий". Проф. Д-р Славейков е професор по геодемография в СУ"Св.Кл.Охридски", ГГФ
Органите на управление имат мандат 4 години. Той не се прекъсва с произвеждане на частични избори. Мандатът на допълнително избраните при частични избори членове на колективен орган, както и на едноличните органи, изтича с мандата на съответния орган.
Ректорът има мандата на Общото събрание, което го е избрало. Той изпълнява своите функции до произвеждането на нов избор на Ректор, но за не повече от два месеца от изтичането на мандата. При предсрочно прекратяване на мандат заемането на съответната длъжност две и повече години се смята цял мандат.
Общото събрание е висш орган на управление на Университета. То се състои от 400 души; представители на професорите, доцентите и асистентите по основно трудово правоотношение с Университета, на помощния персонал и на студентите и докторантите както следва:
1. Професори и доценти - 70 на сто;
2. Асистенти - 13 на сто;
3. Докторанти - 1 на сто;
4. Студенти - 15 на сто;
5. Помощен персонал - 1 на сто. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010