Няма формирани лидери, които да имат необходимата обществена подкрепа и да участват активно в реализирането на политиките за ромска интеграция. Това каза вицепремиерът и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Цветан Цветанов, който представи проект за Национална стратегия за интегриране на ромите (2012-2020). Стратегията, изготвена в отговор на ЕС, е поредният документ, който приема поредното българско правителство в опит за де справи с ромската интеграция.   Цветанов увери, че страната ни ще направи необходимото, за да се възползва от европейските средства в тази насока.  Намаляване на отпадащите от училище ромски деца, увеличаване на заетостта сред ромите, подобряване на жилищните условия и здравния статус на малцинството са част от целите, заложени в проекта, който беше представен в понеделник. Сега заради ромската безработица, която се дължи основно на липсата на образование сред малцинството, държавата губи 700 млн. лева годишно.   До края на 2011 г. всяка от 27-те страни в ЕС трябва да посочи как възнамерява да подобри положението на най-уязвимите ромски общности на своя територия и стратегията е в отговор точно на това изискване. Тя обхваща четирите основни сфери на социално-икономическа интеграция – образование, трудова заетост, здравеопазване, жилищно настаняване. Предстои Европейската комисия да оцени националните стратегии на държавите членки.   Като цяло стратегията идентифицира добре познатите проблеми на ромската общност и извежда като цели също отдавна набелязани мерки, които по една или друга причина обаче до момента не са довели до желания резултат.   “20 години проблемът с интеграцията на ромите не е решаван. Когато се говори за приемане на национална стратегия за интеграция на ромите, трябва да имаме предвид реалностите, които имаме днес, а днес имаме обществено недоверие към всичко, което е свързано с интеграция на ромите на базата на реализираното през годините“, заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.   Попитан как ще се контролират средствата по стратегията да отидат по предназначение, а не да потънат във фондации, министърът каза, че този въпрос е дискутиран и в ЕК, където е отбелязано, че правителствата трябва да имат пряк ангажимент към изразходването им. Той заяви, че за съжаление няма формирани ромски лидери, които да подпомагат интеграцията и дори част от тях са криминално проявени.   През 2015 г. ще бъде направен междинен анализ на изпълнението на Националната стратегия , свързан с приключване на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване (2005-2015) ”,   Отпадащите от училище деца трябва да се сведат до 11% през 2020 г.   Стратегията си поставя за цел преждевременно напусналите образователната система роми да станат 11% до 2020 г. Сега 16% от ромските деца отпадат от първи до 9 клас, а в по-горните класове отпадат между 7000 и 8000 ромски деца годишно. Предвижда се още 30-34 годишните роми със завършено висше образование да станат 36% до 2020 г.   “Въпреки всички трудности в периода 2001 - 2011 г. се увеличава броят на младите роми, завършили висше образование в страната, специализирали или получили по-висока научна степен в чужбина. Успехите са дори по-големи от отчитаните от НСИ по време на преброяването, защото много млади хора след получаване на диплома за висше образование не се идентифицират като роми“, отчита стратегията.   Цветанов: Най-сериозен е жилищният въпрос   Цветанов коментира, че най-сериозен при ромите е жилищният въпрос.   По данни на НСИ от последното преброяване през 2011 г. етническите българи разполагат средно с 23.2 кв.м. жилищна площ на човек, докато при ромите тя е едва 10.6 кв.м. В момента около една четвърт от ромите (23.5%) разполагат с до 5 кв.м. жилищна площ на човек.   Цветанов съобщи, че решаването на жилищният проблем на ромите може да бъде подпомогнат допълнително по Оперативна програма “Регионално развитие“.Цветанов отбеляза, че за последните няколко месеца има подготвени за реализиране на няколко проекта на стойност 16 млн. лв. в няколко общини. Според него това е добра сума, която, ако бъде използвана по предназначение, ще се видят по-осезаеми резултати в сферата на интеграцията на ромите.   Половината роми не работят, държавата губи 700 млн. лева годишно   По данни на НСИ от преброяването на населението от 2011 г., ромите остават третата по големина етническа група в България. Като роми са се самоопределили 325 343 души или 4.9% от българските граждани. Едва 50.2% от икономически активните лица или 19.35% от всички роми над 15 години обаче работят. Стратегията предвижда по-голямо обхващане на ромите в програми за заетост, разработване на мерки заедно със синдикати и работодатели, включително стимули за бизнеса при наемане на роми или дори насърчаването на предприемачеството сред ромите.   Постоянният представител на Световната банка в България Маркус Репник съобщи, че средно ромите губят потенциален доход до 5000 лева на година, а българското правителство 700 млн. лева годишно, защото едва 13% от работещите роми са завършили гимназия. “Ниското образование води до ниски възможности за намиране на работа и загуба на възможните печалби от заетост на ромите. Ромите, които завършат гимназия, могат да очакват да получават 83% повече като възнаграждение от тези, които не са. Всеки лев в образование на ромите, ще донесе 7 лева в държавния бюджет“, каза Репник.   Повишаване дела на здравноосигурените роми   Здравният статус на ромите е изключително влошен и те страдат от множество хронични болести още от най-ранна възраст. 12.6% от цялото ромско население в страната, включително децата, е инвалидизирано или страда от тежко хронично заболяване.   Стратегията си поставя за цел да продължи медиаторските програми за здравно ограмотяване на малцинството чрез обучени роми.   Предвижда се и разширяване на обхвата на здравноосигурените лица сред ромите чрез законодателни инициативи по отношение на здравното осигуряване на социално слабите.   Всяко министерство ще отделя пари за ромската интеграция   Цветанов съобщи, че е ангажимент на всяко едно от министерствата да заделя бюджет, за да може да се провеждат съответните секторни политики в интеграцията на ромите. “Това е правено и досега, знаете, че и здравният, и социалният медиатор, трудовата заетост, всичко това е струвало пари на републиканския бюджет. Това, което искаме да концентрираме като повече усилия е възможността да се възползваме от оперативните програми“, каза Цветанов.   По думите на Маркус Репник стратегията като документ не води автоматично до резултати. “Хората трябва да променят своето поведение, няма да има резултати без промяна в поведението, с пари можем да си купим стратегия, но не и резултати, каза той“, посочи Репник. По думите му резултатите ще идват от всеки от нас с начина, по който променяме своето поведение.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010