РИОСВ - Шумен съгласува проектите за добив на полезни изкопаеми през 2008 година. Според Закона за подземните богатства до 30 март всички проекти за добив, преработка и експлоатация на подземни богаства трябва да бъдат съгласувани с местните екоинспекции и с Министерството на околната среда и водите. Трябва да бъдат предвидени и мероприятия по опазването на околната среда и мерки за опазване на подземните богатства.
До момента са дадени положителни становища по проектите на 20 действащи обекта на територията на Шуменска и Търговищка област, ср...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010