Ръст от 2.2 на сто в общите проходи през третото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на миналата, отчете в четвъртък телекомуникационната компания "Глобул". Това е станало възможно благодарение основно на продажбите на мобилни устройства, тъй като постъпленията от услуги са се увеличили едва с 0.8 процента, въпреки ръста на абонатите. Печалбата на дружеството обаче е спаднала с 5.5 на сто.   Клиентите с договор са се увеличили с над 14% и вече надхвърлят 2.5 млн. или 60.8% от всички абонати на компанията. Така техният общ брой към 30 септември 2011 г. е 4.2 млн. потребители, което е 7% ръст спрямо края на миналия септември. Продължаващо съществено увеличение се отчита при клиентите на фиксираните услуги до 200 хил. абоната, а потребителите на услугите за пренос на данни са тройно спрямо преди година.   Намалението на цените на мобилните разговори продължава да има своето негативно отражение върху финансовите резултати ни българските телекоми и въпреки че абонатите на "Глобул" са говорили по-дълго – до 152 минути месечно, средният приход от клиент месечно е намалял с 5% до 16.30 лв.   Увеличените постъпления от роуминг и взаимна свързаност обаче осигуряват ръст от 0.8% в приходите на компанията за третото тримесечие.   В същото време дружеството отчита увеличение на оперативните си разходи със 7.6 на сто заради повечето абонати на договор и увеличените продажби на мобилни устройства, въпреки спестяванията по други пера. В резултат на това, печалбата на компанията преди лихви, данъци и амортизации за третото тримесечие на годината намалява с 5.5% спрямо същия период на 2010 г., а показателят за печалбата на компанията преди лихви, данъци и амортизации като процент от общите приходи е с 3.1 процентни пункта по-нисък.  

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010