"Икономическият растеж в Европа достигна мъртва точка и възникна риск от нова рецесия", обяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по икономическите и парични въпроси Оли Рен, представяйки в четвъртък есенната икономическа прогноза на ЕК. В нея се посочва, че възстановяването на икономиката на ЕС е спряло, силно влошеното доверие се отразява на инвестициите и потреблението, забавеният ръст на световната икономика пречи на износа, а спешно наложилата се бюджетна консолидация е тежест върху вътрешното търсене.   Очакванията на Брюксел са годишният ръст в общността да е 0.5 на сто през 2012 г., а за 2013 г. се очаква възобновяване на слаб темп на растеж от порядъка на 1.5 процента. Няма да има осезаемо подобрение на пазара на труда и високата безработица ще се запази на текущото равнище от около 9.5 %. През следващите тримесечия се очаква инфлацията да се върне под 2 процента. Ако се запазят сегашните финансови политики на ЕС, бюджетните дефицити в съюза може да бъдат сведени до малко над 3 процента до 2013 г.   "Ключът за възобновяването на растежа и създаването на работни места е във възстановяването на доверието във фискалната устойчивост и финансовата система, както и в ускоряването на реформите за стимулиране на европейския потенциал за икономически растеж. Необходимите мерки получиха широк консенсус, като в момента се нуждаем от непоколебима воля за изпълнението им. Аз лично ще използвам новите правила за икономическо управление още от първия ден“, заяви Оли Рен   Преустановено възстановяване   В прогнозата се посочва, че за текущия и следващите тримесечни периоди се очаква стагнация на брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС. Перспективите започнаха да се влошават от лятото: кризата с държавния дълг на държавите-членки на еврозоната се разпростря, като инвеститорите насочиха вниманието си и към устойчивостта на държавния дълг при държавите извън ЕС, а развитието на световната икономика, от своя страна, също забави темп, пише в анализа.   Очаква се предприятията да отложат или отменят инвестициите си в условията на по-неблагоприятна икономическа перспектива и увеличена несигурност. Домакинствата ще потребяват в разумни граници на фона на продължаващите усилия на определени държави-членки да намалят високата си задлъжнялост. Банките, от своя страна, е вероятно да ограничат кредитирането, което допълнително ще спъва динамиката на инвестициите и потреблението. Отслабването на реалната икономика, нестабилните публични финанси и уязвимият финансов сектор изглеждат взаимообвързани в порочен кръг. Само обръщане на тази отрицателна спирала би могло да възвърне доверието и икономическото развитие, посочват европейските анализатори.   Еврозоната с по-скромен растеж догодина   Очаква се към средата на 2012 г. постепенно да се възобновяват отложените инвестиции и потребление в резултат на мерките за преодоляване на кризите с държавния дълг на еврочленките. Прогнозира се годишният ръст на БВП за 2012 г. да е 0.6 процента в целия ЕС и 0.5 % в еврозоната, а за 2013 г. — за все така скромен размер от 1.5 % в ЕС и 1.3 % в еврозоната.   Няма да има група държави-членки, които да останат незасегнати от очакваното забавяне на икономическия растеж, но стойностите за всяка една от тях ще продължат да варират.   Стабилизиране на публичните финанси   Настоящата година е е тази, в която от стабилизиране на публичните финанси се преминава към консолидирането им, се посочва в съобщение на ЕК. Понастоящем за 2011 г. се очаква дефицитът на БВП на ЕС да бъде 4.7%, а в еврозоната — 4.1 %. За следващата година прогнозните равнища са съответно 3.9 на сто в ЕС и 3.4 процента в еврозоната. В настоящата прогноза не са взети предвид вероятни, но още невнедрени, допълнителни консолидационни мерки.   Възможно е отношението на съвкупния дълг към БВП ще достигне в ЕС връхна точка от около 85 % през 2012 г. и ще се стабилизира през 2013 г., а в еврозоната — ще продължи леко да нараства в рамките на прогнозния период, надхвърляйки 90 % през 2012 г., пише още в прогнозата   Намаляваща инфлация   Цените на енергията бяха основният двигател на поскъпването на живота през 2011 г. Очаква се обаче тяхното намаляване и свеждане на номиналната инфлация до под 2 процента догодина. Запазването на бавен темп на растеж няма да значителен позволи ценови натиск, а нарастването на заплатите, от своя страна, също би следвало да е скромно.   Предвид очаквания слаб растеж на БВП според основния сценарий, рискът от рецесия е реален. Основните опасности са свързани с държавния дълг, финансовия сектор и световната търговия. Възможна е негативна спирала: по-слабият растеж затруднява емитентите на държавен дълг, чиято нестабилност на свой ред е предизвикателство за устойчивостта на финансовия сектор.   От друга страна може да се очаква по-бързо от предвижданото възвръщане на доверието, което би освободило потенциал за по-ранно от очакваното възстановяване на инвестициите и потреблението на домакинствата. световният икономически растеж би могъл да се окаже по-устойчив от прогнозираното в основния сценарий и като такъв да благоприятства нетния износ на ЕС. Накрая, един по-голям спад в цените на борсовите стоки би стимулирал реалните доходи и потреблението, обобщава анализът.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010