Йордан Цонев: Дянков иска контрол и чрез финансови квестори

9 Ноември, 2011 - 16:50 - Klassa.bg Rss - всички новини

Симеон Дянков ще контролира търговските дружества с държавно участие и държавните предприятия по собствено усмотрение чрез финансови квестори. Това каза депутатът от ДПС Йордан Цонев, коментирайки целите на промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, предаде репортер на БГНЕС.
Поправките в закона се гледат на първо четене днес на заседанието на бюджетната парламентарна комисия.
"В коя друга страна има подобна практика? Предложението е абсурдно, тъй като пренебрегва законите на пазарната икономика", заяви на свой ред депутатът от Коалиция за България Румен Овчаров. "За какво са ни тези надзорни и управителни съвети тогава, кой какво контролира и за какво са ни тези финансови квестори", продължи с въпросите той. "Да се прави специален закон, за да може министърът на финансите лично да се информира какво се случва в държавните предприятия, е безпрецедентно", смята Овчаров и предложи законопроектът да бъде изтеглен.
"Няма лошо да има превантивен контрол в държавните предприятия и текущо да реагира навреме, ако там нещата не вървят според правилата", е мнението на председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. "Предлагам при такъв закон да наречем правителството "народен комисариат", пусна хаплива реплика депутатът от Синята коалиция Асен Агов.
Основна насока в предложените изменения, които са част от мерките в Пакта за финансова стабилност, се отнасят до засилване на финансовоконтролните функции, като практическият ефект е насочен към подобряване на законосъобразното, ефективното, ефикасното и икономичното управление на търговските дружества с държавно участие и държавните предприятия, пише в мотивите на законопроекта. В него се посочва, че в търговски дружества и държавни предприятия от сектор "Държавно управление" министърът на финансите ще може да въвежда функцията на "превантивен финансов контрол", която да се изпълнява от финансов квестор.
Според промените на МС квесторът е физическо лице, което ще се назначава със заповед от министъра на финансите за определен период от време и неговият контрол за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност ще се осъществява преди поемане на задължения и извършване на разходи. При извършването на превантивния финансов контрол финансовият квестор има право на свободен достъп до служебните помещения, ръководството, персонала и всички активи на организацията във връзка с осъществяването на тяхната дейност, на достъп до цялата информация, включително класифицирана - според нивото му на достъп, както и до всички документи, включително електронни, които се съхраняват в организацията и са необходими за осъществяването на неговата дейност, както и да изисква от отговорните длъжностни лица сведения, справки, становища, документи и друга информация, необходима във връзка с неговата дейност.
За периода на установяване на системата за превантивен финансов контрол финансовият квестор ще изготвя ежемесечен доклад до министъра на финансите. В него ще има информация за: извършените от него проверки; дадените мнения за разходите и поетите задължения, включително и тези с отрицателно мнение; случаите, в които е поето задължение или е извършен разход въпреки отрицателното мнение на финансовия квестор; констатираните проблеми и причините, които ги пораждат и др. В законопроекта са дефинирани и условията, на които трябва да отговарят финансовите квестори. Те няма да имат правомощията на управителните и контролни органи в съответните организации, като средствата за техните възнаграждения ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на финансите.
При гласуването мнозинството прие промените на първо четене. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010