Одобрени са нови 9 проекта, по които се предвиждат 6 млн. лв. за подобряване на социалния живот в селските райони, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Проектите са по публичните мерки 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на селата" по Програмата за развитие на селските райони(ПРСР).С част от одобрените инвестиции ще се реконструират и обновяват читалища, с което се цели да се стимулират културния и социалния живот...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010