Софийският районен съд осъди Софийския университет "Св. Климент Охридски" да заплати 10 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди на Людмил Велчев от София, който е с първа група инвалидност. През 2010 г. Велчев отправя искова молба до съда срещу учебното заведение. Поводът за иска е, че висшето училище не е изпълнило поетия ангажимент към Людмил Велчев в споразумение между тях, сключено пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД), да приведе сградите в достъпен вид за ползване от хора с увреждания, съобразен със законовите изисквания. Людмил Велчев е в инвалидна количка от 1989 г. Четири пъти – през 1999, 2003, 2006 и 2009 г. той кандидатства в СУ "Св. Климент Охридски", но не успява да се пребори с трудностите на архитектурната среда, с липсата на свободен достъп за хора с увреждания в стопанисваната от Софийския университет сграда на Богословския факултет на площад "Света Неделя" 19. Налагало се да бъде внасян на ръце от колеги в сградата, пренасян пак на ръце от колеги, когато се сблъсква с редица други непреодолими препятствия вътре в сградата, не намира и тоалетна, пригодена за хора с увреждания. През 1999 е приет задочно обучение в СУ "Св. Климент Охридски", специалност Богословие. Първият семестър има обща оценка от изпитите мн. добър 5, но прекъсва заради трудностите при придвижването си. През 2003 г. иска да поднови студентските си права в СУ, но се отказва още когато тръгва да подава документие. Промяна в архитектурната среда няма. След кандидатстването му през 2006 г. и поредната среща с непреодолимата и непроменена среда той подава жалба до КЗД, след това се стига до споразумението с учебното заведение. През 2008 г. той отново кандидатства в СУ и взима писмения изпит в сградата на Ректората. Устният изпит е в сградата на Богословския факултет, но поради недостъпност на сградата той не може да се яви на него. Тогава информира КЗД, която също констатира, че университетът не е изпълнил поетите ангажименти. Велчев завежда иск за 117 720 лева като основание за исканата сума е пропуснатата през годините възможност за професионална реализация. В хода на делото се установява, че въпросната сграда, в която се помещава Богословският факултет, не е собственост на университета, а висшето училище ползва само част от нея по споразумение от 1992 г. със Светия синод на Българската православна църква. Затова и университетът не можел да предприеме действия по преустройството на сградата. Съдът обаче не приема това възражение като посочва, че университетът е можел да търси съдействие за привеждането на сградата в достъпен вид. Съдът осъжда СУ да преустанови нарушението за недостъпна архитектурна среда и да се въздържа от извършването му в бъдеще. Освен това осъжда СУ "Св. Климент Охридски" да заплати на Людмил Велчев сумата от 10 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди от извършения дискриминационен акт като отхвърля предявения иск за обезщетение в размер 117 720 лв. Решението на Софийския районен съд подлежи на обжалване пред градския съд.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010