Ще има дефицит на царевица в България до 2080 г., предвиждат най-негативните сценарии за развиващите се климатични промени на планетата.
Към 2080 г. в Дунавската равнина (Североизточна България), Тракийската низина валежите драстично ще намалеят, на места с 30%, съобщи Веселин Андреев от Националния институт по метеорология и хидрология на БАН. От друга страна, очаква се температурите да се увеличат с 5-6 градуса вместо не повече от 2 градуса. При средно около 22 дни с температури над 25 градуса през годината може те да се увеличат на над 80 годишно. До тези последствия ще се стигне, ако не се вземат адекватни мерки още сега.
Прогнозите на експертите сочат, че Югоизточна Европа, включително и България, ще бъде най-засегната от промените в климата, стана ясно още на първата среща за изготвяне на национален план за справяне с климатичните предизвикателства 2013-2020 г. По него започна да се работи чак тази година, след повече от 2 години забавяне. Работата се финансира от норвежкото правителство с 350 000 евро, а от българска страна - с 80 000 евро. Целта е да се предложат мерки по сектори за намаляване на негативното влияние на климатичните промени, свързани с природни аномалии, обясни Мила Димитрова, шеф на дирекцията „Политика по изменение на климата“. Те трябва да бъдат изпълними, измерими, а необходимите средства за реализирането им – ясни и реалистични.
Планът трябва да е готов в началото на следващата година, обясни Евдокия Манева, заместник-министър на околната среда и водите. Надяваме се капацитетът на Министерството на околната среда и на другите институции в тази сфера да се повиши, каза вчера Ане-Лизе Рогнлидален, представител на управляващия орган на програмата– Държавна агенция „Иновация“-Норвегия.
Големите жеги и засушаването ще се отразят негативно най-вече на земеделието и туризма. Поради очаквания валежен дефицит през топлото полугодие , пролетните земеделски култури ще са най-уязвими. Същото се отнася и за културите, отглеждани върху неплодородни почви, тези от неполивни площи и обработваемите земи в Югоизточна България, където дори и сега валежите не са достатъчни. България ще има проблем с осигуряването на достатъчно водни ресурси. Територията на страната към края на века ще може да се сравни с тази на Южна Испания.
През последните години не само засушаванията са значителни, но и интензивността на валежите се увеличава, което засилва тенденцията за драстични аномалии в климата.
Все по-високи ще станат температурите през юни, юли и август. Заради това ще се появят множество топлинни вълни, а това има пряко отношение към развитието на туризма в страната. Може да се стигне до отлив на туристи от Българското Черноморие.
Около 60% от горите са на до 600 м надморска височина, затова и при най-малки природни изменения, отражението ще е драстично. Екстремните природни явления, сред които и свлачищата, стават все по-чести, отбелязват експертите.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010