На 26 октомври в Министерството на околната среда и водите ще се проведе Първата работна среща в процеса на създаване на Националния план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 година.
Програмата предвижда обсъждане и анализ на актуалната информация от различни официални източници и от националните доклади по инвентаризацията на емисиите на парникови газове в различните сектори – енергетика, земеделие, транспорт, промишленост, земеползване и гори и др. Очакваният резултат е общо разбиране за целите на Националния план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 година.
Министерството на околната среда и водите започна процес за съставянето на третия Национален план за действие по изменение на климата, за да се набележат, на междусекторно ниво, целенасочени политики и мерки за периода 2013 – 2020 година, чрез които страната ни да изпълни задълженията си по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, Протокола от Киото и Пакета на ЕС "Климат-енергетика".
Проектът, в рамките на който се съставя Националният план, има за цел да координира усилията на всички икономически сектори и на местната власт за изпълнение на задълженията на страната ни по протокола от Киото и се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Стойността на проекта е приблизително 430 хиляди евро, от които 80% са принос на норвежкото правителство.
Партньори по този проект са Министерството на околната среда и водите на България и Норвежкият университет за наука и технологии в Трондхайм. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010