Още по време на подготовката на изборния ден, ОИК- Столична община инициира промяна в движението на изборните книжа и материали до ЦИК, като предложи торбите да бъдат оставяни в районните администрации преди предаването на протоколите в ОИК, за да бъде облекчено приемането на протоколите на СИК, но този подход не се възприе и ОИК-СО спази стриктно изискванията на ИК и Решение №1098-ПВР/МИ от 06.10.2011 г. на ЦИК.
Това се казва в становище на Общинската избирателна комисия в Столична община по повод забавянето при приемане на изборните книжа и материали от ОИК- СО в изборния ден. В становището се посочват конкретните мерки, които ОИК- СО е предприела в изборния ден, а именно:
Съвместно с администрацията на Столична община, Областната управа на София – град и СДВР, ОИК-Столична община създаде необходимата организация по приемането и обработката на над 4400 протокола на Секционни избирателни комисии (СИК), което включваше: осигуряване на помощни средства (микробуси, колички за извозване на торбите с изборните книжа и материали), над 100 души технически сътрудници, ангажирани с подпомагане придвижването на членовете на СИК, два медицински екипа, засилена охрана от СДВР за осигуряване сигурността на присъстващите и на всички торби с изборни книжа и материали, храна и напитки за всички.
Съгласно изискванията на Изборния кодекс, при приемане на протоколите, всяка от 1454-те СИК беше представлявана пред ОИК-СО от 3 членове или общо присъстващите в зала "Универсиада" членове на СИК надхвърляха 4500 души.
Редът за пропускане на СИК в залата беше съобразен с възможностите за приемане с капацитета на зала "Универсиада" – 1780 седящи места, както и с броя на членовете на ОИК-СО, които следва да приемат секционните протоколи, а именно: 41 души, съгласно Решение №285-ПВР/МИ от 15.08.2011 г.
Поради удължаване на изборния ден с решение на ЦИК с 1 час, първият секционен протокол беше подаден на ОИК-СО в 21,54 часа.
При приемане на протоколите на СИК, по данни на "Информационно обслужване"АД, от 4355 протокола, за корекция са върнати 4399 протокола, което означава, че почти всеки протокол е обработван най-малко по два пъти.
Поради големия брой некоректно попълнени протоколи, ОИК-СО извърши ръчно преброяване на торби с бюлетини на 78 СИК. Всяко ръчно преброяване се извършва от най-малко трима от членовете на ОИК и отнема средно по 1 час, в зависимост от големината на секцията.
Съгласно Решение №1098-ПВР/МИ от 06.10.2011 г. на ЦИК, печатите и избирателните списъци от съответния СИК се предават на най-малко 3 от членовете на ОИК, което също наложи отделянето на 6 от членовете на Комисията. Като резултат от горното, приемането на протоколите се осъществяваше, на практика, от значително намален състав на комисия.
В становището се казва още, че ОИК-Столична община е предприела всички необходими мерки и е създала организация по осигуряване на нормалното протичане приемането на протоколите на СИК и процеса по отчитане изборните резултати, като забавянето в хода на работата на комисията беше резултат от изключително големия обем документация и намаления брой на членовете на Комисията, които приемаха протоколите от СИК. Не на последно място, следва да се отчита фактът, че на 23 октомври 2011 година се проведоха едновременно избори за президент и вицепрезидент, и местни избори: за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство, по ред, предвиден в изцяло нов Изборен кодекс, който въведе нов ред за движението на изборните книжа и материали.
ОИК-СО счита, че спецификата на Столична община, в която упражняват право на глас 1 110 258 избиратели, налага да бъдат предвидени специални условия по предаване на изборните материали и книжа, съобразени с мащабите на работата, които тези действия изискват. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010