Българите предпочитат да даряват за социални и здравни каузи като дават парите директно на човек, който има нужда, или чрез sms и избягват даренията по банков път. Така изглежда обобщената картина на дарителството в България за последната година, сочи проучване на Българския дарителски форум, изготвено от Институт “Отворено общество” . Най-предпочитаните сфери за дарение остават социални и здравни области и каузи като хора в неравностойно положение, социално слаби, възрастни, хора с увреждания, лечение на деца и купуване на медицинска апаратура. Общо над 50% от отговорилите са направили именно подобни дарения. Далеч по- назад в каузите, избирани от българите, остават образованието (1.4%), както и културата, изкуството и защитата на човешките права, чийто дял е под един процент. Близо 47 на сто от отговорилите даряват суми между 5 и 50 лв., а едва 4% отделят над 100 лв. От посочените 13 механизма за дарение най-слабо предпочитани остават даренията по банков път – малко под 4%. Купуването на стоки, обвързани с кауза или организация, избират малко над 12% от отговорилите. Над 13% от хората, участвали в проучването, са били доброволци на гражданска организация или за човек в нужда. Продажбата на благотворителни картички в името на кауза или организация все още е сравнително разпространена практика на дарения – ползват я малко над 20%. Най-висок процент даряват директно на човек в нужда (37.8) и чрез sms за кауза или организация - 35 %. Почти половината анкетирани смятат, че компаниите инвестират в социални каузи, за да популяризират името си, но 27.8% от отговорилите вярват, че бизнесът подкрепя каузи, за да помага на обществото. Хората предпочитат да даряват за конкретни каузи и в по-малка степен се влияят от авторитета на организацията, която разпределя или оползотворява средствата. Под 1% се интересуват от възможните данъчни облекчения за дарението. Като най-сериозна пречка пред дарителите запитаните отчитат лошото финансово състояние на българите (48.4), появата на некоректни лица и фирми с фиктивни нужди (26.7), и едва 3.5 посочват липсата на достатъчно данъчни облекчения като проблем пред желаещите да дарят.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010