Национален литературен конкурс за стихотворение, разказ, есе на тема "Духът на българина" се организира от Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието - Силистра, Център за работа с деца, град Силистра, и Община Силистра.
Конкурсът е посветен на Деня на народните будители – 1 ноемвриУсловия за участие:
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разделени в три възрастови групи:І- ва група – І – ІV клас;ІІ- ра група – V – VІІІ клас;ІІІ - та група – ІХ – ХІІ клас.
Темата на конкурса "Духът на българина" участниците могат да интерпретират и през подтеми:Будителите (величие на националните ни герои)Моят свят (доброто и красивото у съвременниците ни)
Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ или есе, до две машинописни страници, в три екземпляра. Данните за участниците включват: име и фамилия, възраст, клас, училище, точен адрес, телефон, електронен адрес.
Краен срок за изпращане на творбите – 17 октомври 2011 г.Адрес за изпращане:
Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" №135, пк 123
Център за работа с деца
телефони: 086 / 821543, 086 / 823969Награди:
Творбите ще бъдат оценявани от национално жури с председател доц. Радослав Радев – преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".Официалната церемония по награждаването ще се състои на 31 октомври 2011 г. от 11:00 часа в ЦРД, гр. Силистра.
За всяка възрастова група ще бъдат връчени по пет награди и грамоти – една първа, една втора, една трета и две поощрителни.
Най-добрите творби ще бъдат публикувани в Детски сборник "Свят".
Наградените в конкурса участници ще бъдат информирани лично до 27.10.2011 г. чрез покана. Участниците, които не могат да присъстват на церемонията, ще получат наградите си в Регионалните инспекторати по образованието.
Разходите за участие в церемонията (пътните разходи и нощувка) са за сметка на участниците или на институцията, която представляват.Допълнителна информация в Силистра на телефони:
086/821 543 – Център за работа с деца, Маргарита Любомирова;
086 / 82 3963 – РИО на МОМН, Силистра, Анета Ненова;
086/ 821 769 – отдел "Образование", община Силистра, Атанаска Атанасова.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010