ЦИК отказа да заличи ДСБ за президентските избори

6 Септември, 2011 - 19:38 - Klassa.bg Rss - всички новини

Централната избирателна комисия отказа да заличи ДСБ за участие в президентските избори и да им върне депозита, гласи решение на ЦИК.

"Постъпило е заявление от представляващия "Демократи за силна България" Иван Йорданов Костов за оттегляне на регистрацията на ПП "Демократи за силна България" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г., регистрирана с Решение № 472-ПВР от 23 август 2011 г. Заявлението е заведено на 2 септември 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. В заявлението се съдържат две искания - първото е волеизявление за заличаване на политическата партия от регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г., и второ - молба да бъде възстановен безлихвеният депозит, внесен в БНБ, за участие в същите избори", пише в решението на ЦИК.
Според ЦИК "липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай. Но дори да се счете, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Съгласно чл. 82, ал. 1 от ИК и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. изтича на 23 август 2011 г. включително (60 дни преди изборния ден). Заявлението на ПП "ДСБ" е заведено на 2 септември 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г., или 10 дни след изтичане на законово определения срок.
По отношение на второто искане в заявлението за възстановяване на внесения в БНБ безлихвен депозит Централната избирателна комисия счита, че липсва основание за възстановяване на същия извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво при проведени избори за президент и вицепрезидент на републиката. В този смисъл липсва правно основание за удовлетворяване на посоченото искане, още повече, че Конституционният съд в мотивите си, в раздел VІ от Решение № 4 постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че депозитът "гарантира сериозността на участието в изборите", се заявява в мотивите на ЦИК.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2 , т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: "Отказва да постанови решение за заличаване регистрацията на ПП "Демократи за силна България" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., извършена с Решение № 472-ПВР от 23 август 2011 г. на ЦИК.
Отказва да постанови решение за възстановяване на внесения в Българска народна банка безлихвен депозит от ПП Демократи за силна България" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010