По настояване на временно изпълняващия длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Масларски ще бъде преразгледано взетото на 15.08.2011 г. решение на КЗП да не се приемат по електронен път жалби, сигнали и предложения на потребителите, неподписани с електронен подпис, съобщиха от КЗП.

Това ще стане на насроченото на 8.09.2011г. заседание, след завръщането от платен годишен отпуск на Огнян Варадинов - член на КЗП.
До изчакване решението на комисията, жалбите, сигналите и предложенията на потребителите, получени по електронен път и неподписани с електронен подпис ще се приемат, но ще се образува производство по разглеждането им след преразглеждане на решението на комисията.
БГНЕС припомня, че на 22 август Комисията за защита на потребителите оповести свое решение, в което се казва, че от началото на септември КЗП ще приема оплаквания по електронен път само чрез специална форма, поместена на уебсайта на институцията в секцията "Подай жалба", която е съобразена със Закона за защита на потребителите.
КЗП напомни тогава, че писмените жалби и сигнали трябва да съдържат следните елементи: наименованието на органа, до който се подава жалбата, сигналът или предложението; имената, пощенския (електронен) адрес на жалбоподателя; наименованието на фирмата или на търговския обект, срещу когото е жалбата и неговото седалище или адрес на управление; конкретно формулиран проблем и искане на жалбоподателя; документи, които да удостоверят сключването на сделката и условията по нея; електронен подпис на адресанта.
Изискването за електронен подпис се налага след последните промени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) в сила от 01.03.2011г., според които върху всички писмени оплаквания на потребителите трябва да бъде положен подпис на подателя. Жалби, сигнали и предложения без подпис няма да бъдат разглеждани.
Писмени жалби на хартиен носител ще продължат да се приемат всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа в офисите на регионалните подразделения на КЗП, съобщиха още от комисията. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010