ООН ни критикува за липсата на равенството между половете

12 Август, 2011 - 15:54 - Klassa.bg Rss - всички новини

България трябва да приеме и да гарантира изпълнението на необходимите мерки, за да сложи край на разпространението на съобщения и послания, свързани с полови стереотипи в обществото, съобщават от Фондация "Български център за джендър изследвания".

На 13 и 14 юли тази година в Женева българска делегация представи третия доклад на България за прилагането на Международния пакт за гражданските и политически права пред Комитета по правата на човека към ООН. На изслушването на България присъстваха представители на Фондация "Български център за джендър изследвания" и Българския хелзинкски комитет. По време на представянето българските делегати трябваше да допълнят подадената информация по зададените теми и да отговарят на допълнителни въпроси. Освен много наболелите въпроси свързани с полицейското насилие, корупцията, съдебната система и дискриминацията спрямо ромите, от Комитета бяха зададени и множество въпроси, свързани с изпълнение на задълженията на държавата за гарантиране на равенството между жените и мъжете, защитата от домашното и полово обусловеното насилие срещу жени, както и защита от дискриминацията, основана на пола. Вследствие на изнесения доклад и дадените отговори, Комитетът по правата на човека е заложил сериозни препоръки към България, част от които трябва да бъдат изпълнени в едногодишен срок, за което България да представи допълнителна информация.
ООН приветства изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на равенството между половете (2009-2015 г.) и същевременно препоръчва да се разработят допълнителни политики за ефективно прилагане на равенството между половете, както и да се приеме и прилага конкретно законодателство за равенството между жените и мъжете, като по този начин официално се признае особения характер на дискриминацията срещу жените. В допълнение, България трябва да приеме и да гарантира изпълнението на необходимите мерки, за да сложи край на разпространението на съобщения и послания, свързани с полови стереотипи в обществото.
Комитетът е загрижен, че националните съдилища систематично не използват Пакта като част от правната рамка, към която те трябва да се отнасят, и че Висшият съдебен съвет няма данни за случаи, където неговите разпоредби са пряко прилагани. В тази връзка, страната ни следва да предприеме всички необходими мерки за повишаване на квалификацията на правоприлагащите органи чрез запознаването им и разпространение на разпоредбите по Пакта сред съдии, прокурори и адвокати, което да им позволи да се позовават на Пакта и да го прилагат в съответните случаи. България следва да включи в следващия периодичен доклад подробни примери за прилагането на Пакта от националните съдилища, както и информация за достъпа до защита на лица, които твърдят, че правата им, съдържащи се в Пакта, са били нарушени.
Комитетът изразява загриженост за малкия брой случаи на домашно насилие и в частност – домашно насилие срещу жени, които достигат до съдилищата и в които се налагат съответните санкции. В това отношение Комитетът е обезпокоен от факта, че наказателното преследване се ограничава до случаите на нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, както и от това, че наказателното преследване за редица престъпления, съставляващи и актове на домашно насилие – случаите на лека и средна телесна повреда, например, се образува само по тъжба на пострадалото лице. С това се нарушават правата на засегнатите граждани по Пакта. Затова Комитетът препоръчва на България да положи енергични усилия за премахване на домашното насилие и по-конкретно насилието срещу жените и да насърчава жертвите да съобщават за случаите на властите. Страната ни трябва да започне провеждането на мониторинг, чувствителен по отношение на пола, на тези случаи и да анализира причините, поради които те рядко са докладвани. България следва също да осигури наказателно разследване, преследване и санкциониране на всички случаи на домашно насилие.
В своите препоръки Комитетът е изразил загриженост и за лошите условия в арестите и затворите, честото използване на езика на омразата в публичното пространство, насилствени и дискриминационни практики срещу деца и възрастни с увреждания в домовете.
Неправителствените организации в България, работещи в сферата на защитата на права на човека, ще продължат да следят за изпълнение на разпоредбите по Пакта и на отправените препоръки към България. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010