ЦИР: До 2,5% ще е ръстът на икономиката ни през 2011 г.

2 Август, 2011 - 17:14 - Klassa.bg Rss - всички новини

Ръстът на икономиката на страната за цялата 2011 г. вероятно ще е между 2% и 2,5% на годишна база. Това прогнозира Георги Прохаски от Центъра за икономическо развитие (ЦИР), представяйки редовния тримесечен доклад за икономиката на България. По думите му трябва да постигнем двойни темпове на развитие от поне 5% от БВП, за да догонваме успешно другите страни в ЕС, където средният ръст е приблизително между 2,5% и 3%.
По предварителни данни растежът на българската икономика през второто тримесечие на годината ще е около 2% в сравнение със същия период на 2010 г., когато бе отчетено повишение от 0,2 на сто. Очаква се и известно ускоряване на общия икономически растеж на годишна база през третото тримесечие. Един от изводите в доклада на ЦИР е, че българската икономика определено преминава към растеж, но той е слаб и неравномерен. Основен двигател на икономическото оживление продължават да са промишлеността и аграрният сектор. За увеличаване на БВП сериозен принос имат и услугите, търговията и транспортът.
През първото тримесечие растежът на износа на стоки и услуги изпреварва значително вноса, отчитат икономистите от центъра, позававайки се на годишно изгладени данни на НСИ. Вътрешното търсене намалява на годишна база с 1,6% за крайното потребление и с 12,4% за инвестициите. Но за цялата 2010 г. крайното потребление намалява с 1.,1%, а инвестициите с 16,5%, като домакинствата се свили потреблението си с 2,1% през първото тримесечие след спад с 1,3 % за цялата 2010 г. ,уточняват от ЦИР. След като през 2010 г. дефицитът по текущата сметка почти се стопи до 1% от БВП, през първите пет месеца на 2011 г. текущата сметка е положителна. За целия период януари-май тя възлиза на 412,4 млн. евро или 1,1% от БВП.
Съживяването на световната икономика е в основата на развитието на външната търговия. Общата стойност на износа за първите пет месеца на годината достига 8,025 млрд. евро, нараствайки номинално с 47,2 % спрямо същия период на миналата година. Същевременно вносът расте с по-бавен темп - с 25,6% и достига 8,885 млрд. евро, като разликата в темповете на нарастване води до намаляване на дефицита в търговския баланс (FOB/CIF) почти наполовина, се казва в доклада на ЦИР.
Около 60% от износа на България е към държави в ЕС. Основни пазари за нашата продукция си остават Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия. Любопитно е, че като наш търговски партньор Гърция от второ място заема вече 4-то, което се обяснява с кризата в южната ни съседка. Експортът за балканските страни расте с над 50 на сто и търговията с тях продължава да формира значително положително салдо. Турция се оформя твърдо като втория по значение национален пазар след Германия. За първите пет месеца на годината е регистриран значителен растеж на износа към Индия, Китай, САЩ.
Инфлацията за 2011 г. у нас няма да надхвърли миналогодишната от 4,5%, ако през второто полугодие на годината няма нови по-резки изменения в цените на горивата, коментира Прохаски. По думите му заетостта и безработицата бележат слаб растеж, но все още не сме стигнали до дъното. Очаква се до края на годината да бъде на нива около 9,5%, като в летния сезон ще се понижи, но пък през зимата стойностите ще се повишат. За пет месеца от страната са изтеглени 26,9 млн. евро капитали
Вместо приток на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от януари до май 2011 г. се наблюдава изтегляне на средства от страната в размер на 26,9 млн. евро, или 0,1 на сто от БВП. Това се дължи на плащания по вътрешнофирмени кредити за 373 млн.евро, като същевременно инвестициите в дялов капитал (265,2 млн.евро) са с около 22% по-малко от първите пет месеца на 2010 г. Реинвестираната печалба от 80,8 млн.евро също е с 20% по-малко. При все още слабото възстановяване на националната икономика и силно свития вътрешен пазар някои от чуждестранните компании предпочитат да насочват наличните финансови средства към изплащане на дълговете си, вместо да инвестират в разширяване на дейността си, се казва в доклада на ЦИР.
Като цяло инвестираните средства са във вече съществуващи предприятия с чуждестранно участие. Притокът на ПЧИ ще остане слаб и през следващите години, докато не се намерят нови печеливши сектори от реалната икономика, които да заменят досега търсените - недвижими имоти, финанси, услуги, прогнозират експертите. За 2011 г. очакват ПЧИ да не надхвърлят обема от 2010 г. т.е. 1,6 млрд. евро, но е възможно и да са по-ниски.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010