Необслужваните и преструктурираните заеми скочиха рекордно с нови 340 млн. лв. през юни спрямо май. Така общата им сума вече надвишава 8,25 млрд. лв., като месечното изменение е най-голямо от началото на годината, показаха данни на БНБ. В началото на 2011 г. тъй наречените лоши кредити нарастваха с по 30-40 млн. лв., което даваше глътка оптимизъм, че пикът им е близо. Но през април покачването отново мина 100 млн. - със 140 млн. лв., следвано от 178 млн. лв. през май и 340 млн. лв. сега през юни. Спрямо година по-рано покачването на лошите заеми е с близо 2,4 млрд. лв., или над 40 на сто. Така според статистиката на централната банка излиза, че необслужваните и преструктурираните кредити вече са 20,5 на сто от общия обем или всеки пети (не влизат овърдрафтите, които се счита, че нямат проблемни).
Общото кредитиране е достигнало 51,07 млрд. лв, но темповете му на растеж са два пъти по-бавни от тези на проблемните заеми. Само делът на лошите кредити (без преструктурираните), който се обявява към края на всяко тримесечие към 31 март 2011 г., достигна 12,93%. Данните към края на юни ще бъдат обявени в края на този месец.
Фактът, че пикът на лошите заеми не е достигнат, се потвърди и от прогноза на рейтинговата агенция Fitch за Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Според оценителя необслужваните кредити в банковата система в България, Румъния и Хърватия ще достигнат най-високите си нива към края на 2011 г. В Словения и Унгария това ще стане през 2012 г. От Fitch слагат рейтинг D на българската банкова система. Така са оценени и банковите системи на Унгария, Румъния, Словения и Хърватия. Само банките на Полша, Чешката република и Словакия имат рейтинг C на балансовите показатели сред страните от ЦИЕ.
Припомняме, че в края на май Fitch повиши перспективата си по рейтинга на страната ни от отрицателна на положителна. Тогава от агенцията обявиха, че решението отразява понижаващите се дългови нива на България и възстановяващата се икономика. Възможно е рейтингите да бъдат повишени, ако банковият сектор в България покаже ясни доказателства за стабилизиране, а бюджетният дефицит и външният дълг бъдат намалени още, посочват още от Fitch.
Както беше и в предишните месеци, най-голям е делът на лоши кредити за бизнеса – те са 5,008 млрд. лв, като спрямо май увеличението е с 219 млн. лв., сочат още данните на БНБ. Без овърдрафта нивото им е 21,7% от всички средства, отпуснати на бизнеса - в това число необслужвани експозиции, загуба и преструктурирани. Увеличение на проблемните кредити има и при останалите сегменти. При потребителското кредитиране лошите заеми достигат 1,44 млрд. лв., или с близо 60 млн. лв. месечен прираст. Това са 19,13% от всички отпуснати, отново без овърдрафта. Негативният тренд не е подминал и ипотеките, където “лошите“ кредити са 1,567 млрд. лв. При това прирастът се ускорява, като за месец увеличението е с 40,6 млн. лв.
На този фон едноцифрен остава ръстът на кредитирането във всички сегменти. От статистикатa на БНБ става ясно, че кредитите към бизнеса само през юни са били за 32,1 млн. лв., което е ръст от 4,1% на годишна база. Към домакинствата кредитирането е намаляло с 0,6%, което отново се дължи на резкия спад от 11% при овърдрафт. За сметка на това ипотечното кредитиране се е увеличило с 2,5%, като за покупката на нови жилища през юни са отпуснати 8,766 млн. лв.
Общите депозити в търговските банки към края на юни са достигнали 45,1 млрд. лв. Само компаниите са депозирали с 10% повече средства, а увеличението при домакинствата е с 11,2%.Външният ни дълг вече е по-нисък от БВП
Брутният външен дълг вече е по-нисък от БВП на страната, показаха месечните данни на централната банка. През май дългът на страната е 36,06 млрд. евро, или 92,7 на сто от БВП. Данните сочат спад с 615,7 млн. евро в сравнение с края на 2010 г., когато задълженията са били 101,8% от БВП. В края на май дългосрочните дългове са 25,42 млрд. евро (70,5% от дълга), а краткосрочните – 10,64 млрд. евро (29,5% от дълга). Брутният външен дълг на държавата в края на май пък е 2,76 млрд. евро и намалява със 109,6 млн. евро от края на 2010 г. Експертите на централната банка отчитат, че банковият сектор в страната има външни дългове за 6,33 млрд. евро, като стойността им намалява с 528,7 млн. евро. От началото на годината до края на май са извършени плащания по външния дълг за 2,77 млрд. евро (7,1% от БВП).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010