София /КРОСС/ Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Системно техническа помощ и консултации на дейностите по разработване и внедряване на информационни системи и бази – данни обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване от Агенция за социално подпомагане", съобщават от комисията. с
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна Изпълнителния директор на АОП. Проучването показва, че възложителят е заложил в обявлението изискване, ръководителя на проекта да докаже международен опит в подготовката на технически документи необходими за стартиране на процедури по обществени поръчки.Източник: Информационна агенция КРОСС

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010