През периода януари - май 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 45.5% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 6.1 млрд. лева, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт (НСИ).

Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Русия, Република Македония, Китай и САЩ, които формират 51.6% от износа за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Индия и САЩ. Спад е отчетен при износа за Сирия, Перу, Сингапур, Обединените арабски емирства, Индонезия и Албания.
През май 2011 г. износът за трети страни нараства с 33.8% спрямо същия месец на предходната година и е 1.2 млрд. лева.
Вносът на България от трети страни за първите пет месеца на 2011 г. се е увеличил с 27.8% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 7.3 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Обединените арабски емирства, ЮАР, Сингапур, Република Корея и Египет. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Перу, Канада и Виетнам.
През май 2011 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 15.9% спрямо същия месец на предходната година и достига близо 1.6 млрд. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - май 2011 г. е отрицателно и достига 1 139.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 599.2 млн. лева. През май 2011 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 377.1 млн. лева.
Износът на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите пет месеца на 2011 г. в сравнение със същия период на предходната година се е увеличил в преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти", "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" . Спад се наблюдава при износа от сектор "Разнообразни готови продукти, н.д.". При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор "Химични вещества и продукти", а най-нисък - в сектор "Необработени сурови материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" .
През периода януари - май 2011 г. са изнесени стоки общо за 15.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се е увеличил с 47.2%.
През май 2011 г. общият износ възлиза на 3.2 млрд. лв. и нараства с 35.7% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - май 2011 г. в страната са внесени стоки общо за 17.4 млрд. лв. (по цени CIF), или с 25.6% повече спрямо същия период на предходната година.
През май 2011 г. общият внос се увеличава с 19.0% спрямо същия месец на предходната година и достига 3.8 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - май 2011 г. и възлиза на 1 681.9 млн. лв., което е с 1 487.0 млн. лв. по-малко от салдото за първите пет месеца на 2010 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 622.8 млн. лева.
През май 2011 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 622.3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и достига 382.3 млн. лева. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010