На 11 юли от 9 ч. до 14 ч. в сградата на Гьоте-институт ще се проведе семинар-дискусия на тема "Образованието в културните и творческите индустрии – и къде е пазарът?".

Семинарът е част от поредицата от мероприятия "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България" на Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата.

Целта на този семинар-дискусия е да постави на обсъждане тенденции и проблеми в образованието, както и на пазара на труда в сферата на културните и творческите индустрии, както и да генерира идеи за подобряване на образованието и насърчаване на заетостта в този сектор, за повишаване на продуктивността, но и иновативността и креативността на работната сила.

Ще бъдат засегнати въпроси като: Как се развива образованието по изкуства и култура в България през последните години? До каква степен то е адекватно на нуждите на пазара на труда и на обществото като цяло? Как трябва да се промени обучението и образованието на бъдещите кадри в културните и творческите индустрии, за да могат те да се реализират в максимална степен, вкл. на конкурентния европейски и световен пазар?

За участие са поканени още представители на Министерство на образованието, младежта и науката, на Агенцията по заетостта, представители на университетите и средните училища по изкуства и култура, както и представители на различните културни и творчески индустрии в България.

На 7 април 2011 г. Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата организираха първи семинар от поредицата "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България".

Развитието на културните и творческите (креативните) индустрии е въпрос, който получава все по-голяма актуалност в целия ЕС. За съжаление в България темата звучи все още сравнително екзотично. Причините за нарастващия интерес към нея обаче са много – ето в обобщение някои от тях: Културните и творческите индустрии представляват самостоятелен сектор на икономиката, с огромен потенциал за растеж и възможност за създаване на нови работни места, особено във важната категория на малките и средни предприятия.

Още преди началото на финансовата криза приходите от културните и творческите продукти в ЕС са по-големи от тези на сектора автомобилостроене, като допринасят с 2,6% от БВП на ЕС. Културните и творческите индустрии играят важна роля за налагането на благоприятен за иновациите климат и спомагат за по-нататъшното развитие на ИКТ. Културните и творческите индустрии имат важни социални и културни ефекти, вкл. заетост, насърчаване на креативността, подпомагане на културното многообразие. Културните и творческите индустрии включват и възможности за алтернативен и културен туризъм – сфера, изключително важна и с голям потенциал за България. Известни световни центрове като Берлин, Барселона и т.н. отдавна градят имиджа и икономиката си именно върху потенциала на културните и творческите индустрии. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010