Мерките в отговор на препоръките по първия европейски семестър са публикувани в бюлетин за основните решения в ЕС за юни, съобщиха от пресцентъра на МФ.

На 20 юни бяха одобрени препоръките по Националните програми за реформи и актуализираните Програми за стабилност/Конвергентни програми на държавите-членки на ЕС, с което приключи първият Европейски семестър. България защити успешно предложенията си за ревизия на седемте препоръки и правителството беше окуражено да продължи с усилията си за провеждане на вече започнатите реформи. Текстовете на препоръките и мерките, които правителството ще предприеме в отговор, са публикувани в новия Бюлетин "Основни икономически и политически решения в ЕС" за месец юни. Бюлетинът, подготвен от дирекция "Икономическа и финансова политика" в МФ, включва основните решения в областта на икономическата и финансовата политика в ЕС и тяхното отражение върху международните финансови пазари. Сред другите акценти в изданието са решенията, свързани със ситуацията в Гърция и законодателните предложения за засилване на икономическото управление в ЕС.
ЕКОФИН постигна съгласие по Договора за Европейския стабилизационен механизъм - постоянният механизъм за подпомагане в еврозоната, който ще започне да функционира от средата на 2013 г. и ще възлиза на 700 млрд. евро.
Финансовите министри от ЕС одобриха и пакета от шест законодателни предложения за засилване на икономическото управление в Съюза. България подкрепи постигнатия компромис и спецификата на догонващите икономики в ЕС ще бъде отчитана в таблото с индикатори (т.нар. scoreboard), което ще бъде използвано в механизма за наблюдение на макроикономическите дисбаланси. Предложенията са насочени към укрепване на финансовата и макроикономическата стабилност на държавите от еврозоната, както и до засилване на макроикономическия надзор за своевременно преодоляване на потенциални дисбаланси. Предвиждат се санкции за държавите от еврозоната за прекомерна задлъжнялост и недисциплинирана фискална политика. На Европейския парламент беше предложено да утвърди санкция по Пакта за стабилност и растеж в размер до 0.2% от БВП, която се предвижда да постъпва в Европейския стабилизационен механизъм. Депозитът, съответно глобата, за държавите от еврозоната за допуснати макроикономически дисбаланси се предлага да бъде 0.1% от БВП.
През месец юни финансовите министри от еврозоната не постигнаха съгласие за отпускането на нов транш от финансовата помощ за Гърция, но насърчиха частните кредитори да презапишат доброволно притежаваните от тях гръцки държавни ценни книжа. Решението за нов транш от помощта предстои да бъде взето през месец юли, когато се очаква да бъде ясно дали гръцкият парламент ще одобри новия пакет от мерки за драстично съкращаване на разходите и структурни реформи. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010