Домът за хора с ментални увреждания в с. Рудник, община Долни чифлик ще бъде закрит. Децата, които са около 35 на брой, ще бъдат преместени в центрове за настаняване от семеен тип, каза за БГНЕС Илко Илиев, експерт "Култура, социални дейности и спорт" в община Долни чифлик.

Миналата година общината печели проект по оперативна програма за селските райони, след което кандидатства социалните услуги за деца с увреждания да стане делегирана от държавата дейност. От тази година е вече делегирана от държавата дейност. Капацитетът на новото селище от семеен тип ще е такът, какъвто е капацитетът на сегашния дом в с. Рудник. "Новата услуга е не само за децата от дома, а и от общината. От началото на м. март услугата стартира, като обгрижваме 19 деца от дома в Рудник и останалите деца до 35 са от цялата община. Децата се извозват по график, назначени са специалисти – логопед, двама психолози, социален работник, рехабилитатор, която е англичанка – от няколко години живее в България и работи в дома в с. Рудник като доброволец" обясни Илиев.
В Долни чифлик е разкрит и друг център за социална рехабилитация и интеграция по проект. Той ще се помещава в сградата на читалището, в която в момента се извършват ремонт и реконструкция на помещенията. Този дом ще бъде за хора с физически и ментални увреждания, социално слаби от 18 до 65 години. Когато догодина проекта приключи целта е така да заработи, че да получи статут на делегирана дейност. А не след приключването на проекта дейността да спре и тези социални групи да останат без услугата, с която вече са свикнали.
Община Долни чифлик има спечелен проект и за създаване на Общностен център пак за социални услуги за социално слаби хора и деца от 1 до 7 години. "Заложили сме задължително разкриване на яслена група в този център, където на социално слабите семейства ще се поема част от таксата, втора група целодневна, третата социална услуга ще е за семейно планиране и консултиране основно на ромската общност – профилактика, раждаемост и т.н. Останалите услуги ще бъдат за здравни медиатори" допълни Илко Илиев. И продължава, че миналата година във всички общини са направени анализи за извеждане на целевите групи – какви потребности по посока на услугите за деца с умствени и физически увреждания имат. Тези анализи се превръщат в основа за написването на социалните стратегии на всяка община и област за периода 2010-2015 година. В тези стратегии са описани какви социални услуги ще се разкриват на база на целевите групи и потребностите им в различните периоди. Отделно Агенция за защита на детето, заедно с фондация Лумус са направили едно мащабно обследване на всички домове за деца с умствена изостаналост и домовете за медико-социални грижи, за да се получи представа на какво ниво на развитие са и оттам да се изведат специфичните социални услуги, чиито потребители те ще бъдат. Дали в защитено жилище, такова от преходен тип или в жилище от семеен тип трябва да бъдат настанени след закриването на тези домове. "Беше направен анализ и на това от къде са дошли децата с увреждания в различните домове, за да може с бъдещите услуги, които им се предлагат да бъдат ангажирани всички общини в страната, а да не се получава сегашната ситуация да се струпват деца в няколкото домове от всички райони. Защото каква е ситуацията в момента – от 264 общини само около 60 са ангажирани с тази дейност, а останалите имат само социален патронаж" завърши Илко Илиев. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010