Потребителският разход в Европейския съюз е нараснал с 2,6% през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2010 г. В края на миналата година той е бил в скромните 0,3%, сочат данни на „Барометърът на Visa Европа за потребителския разход в ЕС“. Внушителният ръст е най-големият, който е регистриран от средата на 2006 г., и първият положителен знак за икономиката през тази година.
Подобно и на ситуацията и в икономиката на Стария континент, германските домакинства са основният двигател за увеличението на потребителския разход в ЕС. В същото време германските търговци са се възползвали от стабилния икономически ръст и намаляването на безработицата. Потребителският разход в Източна Европа и най-вече в Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария и Полша също допринася за увеличението на общия разход в Европа.
Не толкова „розово“ изглеждат данните за други водещи икономики в Европа. Според данните от барометъра Франция, Италия, Испания и Великобритания регистрират сравнително скромни темпове на ръст в началото на годината в сравнение със страните от Източна Европа. Трудностите продължават и в други страни. Барометърът за потребителския разход в ЕС отчита нетна загуба при разхода на домакинствата през първото тримесечие на 2011 година с налагането на режим на строги икономии от държавата в Гърция, Ирландия и Португалия. През първото тримесечие на 2011 година неизгладеният разход, направен с картите Visa, достигна 232 милиарда евро. Това е увеличение с 14,5% спрямо същия период на миналата година. Средната стойност на транзакциите намалява за трето поредно тримесечие и в момента достига 49,6 евро – при стойност 50,1 евро през четвъртото тримесечие на 2010 година.
„Въпреки трудната икономическа ситуация в страните членки, темповете на растежа на потребителския разход достигнаха до нивата преди рецесията. Барометърът показва, че ръстът не е еднакъв за всички икономики. Наблюдават се все повече знаци, които показват увеличаващата се роля на потребителите и техния принос към цялостния ръст на икономиката в ЕС, коментира Филип Саймс, главен финансов директор на Visa Европа.
Ако погледнем под повърхността обаче, ще видим една Европа, която се развива на две различни скорости, пък предупреди Пол Смит, старши икономист в „Маркит“. Това до голяма степен показва различните етапи на възстановяване от икономическата криза, на които се намират страните членки в момента. Докато домакинствата в Германия и няколко други страни в Източна Европа се радват на по-силна икономика, гражданите от страните, в които има наложен режим на строги икономии от държавата като Гърция, Ирландия и Испания, продължават да отчитат спад в потребителския разход, посочва експертът.
Барометърът на Visa Европа за потребителския разход в ЕС е базиран на реално изхарчените средства, вместо на мнения и прогнози на отделни експерти. Тези данни впоследствие са изгладени, за да се отчете броят на издадените карти Visa, предпочитанията за различните начини на разплащане на потребителите и инфлацията. 1 на всеки 8 евро, похарчени в Европа, е с карта Visa.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010