Фелдшерите заплашват с протест и съдебни действия

13 Юни, 2011 - 13:10 - Klassa.bg Rss - всички новини

На 14 юни Сдружението на медицинските фелдшери в България организират пресконференция на тема: "Фелдшерите – готови за ефективни протести от 1 юли и съдебни действия заради неясен професионален статут", съобщиха от сдружението.

Близо 4 хиляди фелдшери у нас са готови да преминат към ефективни протести от 1 юли заради неясния си професионален статут. Проблемът стои на дневен ред години наред, статутът на професията трябва да бъде регламентиран с наредба отговаряща на функциите и дейностите извършвани реално от фелдшерите и отговарящи на квалификационната им характеристика по диплома от медицинските учебните заведения, настояват от Сдружението на медицинските фелдшери.
На 12 април 2011 г. фелдшерите изразиха своето недоволство символично като останаха на работните си места, но носеха сини лентички и организираха подписки в цялата страна.
Сдружението на медицинските фелдшери тогава изпрати и отворено писмо до премиерът Бойко Борисов, в което се настояваше за спешно узаконяване на професията "фелдшер" като "лекарски асистент" и за регламентация на статута й. Бе проведена и среща с министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов, на която ръководството на Сдружението постави своите искания.
Фелдшерите настоят още да отпадне задължителното им членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, както и да бъде незабавно възстановено обучението им в медицинските факултети. От 1998 г. обучението за тази професия е прекратено с мотива, че в Европейския съюз не съществува подобна специалност.
"Ако не се постигне консенсус по нашите искания започваме ефективни протестни действия, а също и ще предприемем съответните съдебни действия за уреждане на статута на професията "фелдшер" е позиция на Сдружението на медицинските фелдшери.

БГНЕС публикува на пълния текст на отвореното писмо, което УС на СМФБМБ изпрати до премиера Борисов:
"Уважаеми г-н Борисов,
За четвърти пореден път се обръщаме към Вас за съдействие по казуса относно професията на медицинските фелдшери в България. Диалогът ни с Министерство на здравеопазването е изчерпан и препращането на повдигнатите от нас въпроси към министерството, едва ли ще даде резултат, както се случваше и до сега. Искаме да изразим дълбокото си разочарование от абсолютното неразбиране и неправилно интерпретиране на казуса от страна на Министерство на здравеопазването.
Факт, че Фелдшерите в България алогично са принудени да членуват в БАПЗГ и да плащат принудително членският си внос там. БАПЗГ е професионално-съсловна организация на медицински сестри и акушерки, както и на други медицински и немедицински професионалисти, чиито функции са свързани с обгрижване и подпомагане на болния човек. Фелдшерите видно от "Квалификационната им характеристика", от професионалните им задължения и характеристики на работните им места, както и от хорариумите, и дипломите получени от медицинските университети е ясно, че са професионалисти завършили медицина, предлагащи медицинска, а не здравна услуга. Фелдшерите практикуват диагностика, лечение и профилактика на заболявания и са изключително необходими и значими за здравната система в България. Това не е здравна грижа, а доставяне на медицинска услуга на крайния потребител, а именно на гражданите в отдалечени и малки населени места, в спешните отделения, в структурите на МВР, МО, спасителни служби, местата за лишаване от свобода към МП, социални заведения, училища, ведомствено здравеопазване и др.
Насилственото събиране на членски внос и пребиваването на фелдшерите в БАПЗГ, като медицински професионалисти без паритет в управлението й алогично и абсурдно, водещо до изкуствено подклаждани конфликти между специалисти с различни по своята същност професии. Свидетели сме на нарушаване на основни конституционни, професионални и човешки права. Необходимо е фелдшерите да работят, без да нарушават законите в Р.България с ясна регулация и правила, съответстващи на медицинската им квалификация.
Липсата на отделна, официална, законово уредена професионално-съсловна организация на Фелдшерите в България води до следните дискриминационни и разминаващите се с Европейските демократични ценности факти: Забрана на Фелдшерите да практикуват това, за което са обучавани в Медицинските университети; Невъзможност за квалификация и продължаващо обучение; Невъзможност за продължаване на образованието си в медицинската сфера; Забрана на правото им да се сдружават свободно в собствена професионално-съсловна, законово уредена и призната от държавата организация, водещо до отнемане правото на адекватна защита на правата и интересите им; Вменяване на дейности и функции от страна на работодателите, МЗ, МВР, МО, МП и др, които не са законово уредени /преглед, лечение, диагностика и изписване на медикаменти/, чрез "Длъжностни характеристики" на работното им място, - драстично нарушение на Кодекса на труда и попадане под ударите на НПК; Подтикването ни към нарушаване на закона от страна на държавата - колизия на текстове в ЗЗ и НПК по отношение отказ на даване на първа помощ от медицински лица, и по отношение на превишаване на правомощия в медицинската практика – наказвано сурово от закона; Липса и невъзможност на работодателите и физическите лица, задължително да се застраховат за професионален риск – задължително изискване по Кодекса на труда /поради законодателен вакум/; Липса на юридическо определение и формулировка на професията Фелдшер в България, както и на ясен професионален статут; Липса на законово уредени компетенции отговарящи на медицинската квалификация на Фелдшерите; Липса на медицински стандарти за упражняване на професията.
Преди 15 години, без аргументи и при неясни обстоятелства, тихомълком е спряно обучението на такива кадри, но и до днес те се ползват и то активно в здравната система на България. Незнайно защо обаче те се потулват и крият от обществото под общото понятие "медицински специалист" което включва 12 професии започващи от санитар, до мед. сестра и акушерка.
Никъде не се споменава /даже и от министъра на здравеопазването/, че фелдшерите практикуват диагностика и лечебна дейност /което не е уредено законово/, че изписват медикаменти /не уредено законово/, че са наемани от общопрактикуващи лекари и лекуват пациентите им в отдалечени и малки населени места /противозаконно/, издават медицинска документация и отговарят за лежащо болни в местата за лишаване от свобода, че са огромен процент от тези, които обслужват адресите в Спешните центрове, и без тях системата за спешна помощ или поне това, което е останало от нея буквално ще колабира. Никъде не се споменава, че по отдалечените села кметовете правят "черни здравни каси", като събират от жителите им по лев-два на месец, за да платят на фелдшера, който се грижи за тях – пак противозаконно. Професията на фелдшера и личностите практикуващи я са в тежък законодателен вакум, с липсващи права и компетенции, без лоби в институциите, без законово уредена и формална професионално–съсловна организация, която да защитава интересите и правата им. За жалост обаче браненето на статуквото с такъв лобизъм не е съвместимо с Европейските демократични реалности и ценности, и е откровено нарушаване на човешки и професионални права. Още повече, че става въпрос за здравето на нацията и гражданите. На фона на рухнало здравеопазване, на лавинообразно увеличение на хронични и социално значими заболявания, на реален демографски срив на нацията, на фона на сринато детско здравеопазване и профилактика, липса на животоподдържащи медикаменти за раковоболни, липса на държавен ангажимент при грижи за възрастни и болни, липса на каквато и да е медицинска помощ в отдалечени и малки населени места в България и очевидни дефекти на здравноосигурителната система и не на последно място крещяща липса на кадрови ресурс в здравната ни система. Фактите са красноречиви и говорят за тотално нарушаване на правата на пациентите в България.
Истината е, че комплицирането на казуса – Български фелдшери /чисто по Български/, граничи с невероятното.
Нашето мнение е, че е необходима политическа воля и желание за промяна на статуквото в посока, положителна промяна на здравословното състояние на нацията. Съвременната медицинска наука и опитът на развитите в здравно отношение западноевропейски страни и по света отдавна са доказали, че медицина и качествено здравеопазване се прави с активна, упорита и равнопоставена работа и усилия на всички съсловия ангажирани с този процес. Като се започне от санитаря, мине се през парамедицинските професии, след тава през медицинските професии и се стигне чак до лекаря с професорска титла.
С маргинализирането и поставянето в ъгъла на професията на фелдшера обществото и пациентите в България губят налични, квалифицирани, практически ориентирани и отлично подготвени медицински професионалисти, практикуващи традиционна, доказала се исторически от 130г. медицинска професия в България. Излагайки всички тези факти пред Вас, обявяваме демократичното си желание да имаме собствена професионално–съсловна, законово уредена организация и статут в интерес на обществото, пациентите, и здравната ни система за постигането, на което сме принудени да действаме радикално.
Убедени сме, че е необходима спешна среща на УС на СМФБМБ с Вас за по-детайлно запознаване с обстоятелствата и намиране на законово, адекватно отговарящо на демократичните ценности решение на казуса". /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010