Приветствайки отговорната инициатива на Съвета за електронни медии за подписване на предизборен меморандум и отчитайки активната роля на регулатора по важни обществени въпроси, членовете на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, не се присъединиха към планираното подписване на документа, с мотива че стриктното придържане към нормите на Етичния кодекс на българските медии е достатъчна гаранция за правото на гражданите да бъдат обективно и безпристрастно информирани.
„ Действително нормативната уредба и националният законодател не са очертали стриктно границите на поведение на медиите по отношение на т.нар. политическа реклама извън рамките на периода на предизборна кампания, предвиден в Изборния кодекс, приет съвсем скоро от Народното събрание. На общностно ниво, а и като цяло в практиката на страните - членки на ЕС, липсва регламентация на този вид реклама извън официално обявените периоди“, се посочва в позицията на АБРО, подписана от изпълнителния директор Гриша Камбуров, до председателя на СЕМ доц. Георги Лозанов.
От асоциацията уточняват, че осъзнавайки своите отговорности и обществена значимост на мисията и функциите, които изпълняват, гарантирайки основните права на гражданите да се информират и отчитайки нуждата от едно по-високо ниво на самодисциплина, всички членове на АБРО са подписали и стриктно спазват Етичния кодекс на българските медии. „Отстоявайки гарантираното си право да работят без всякаква цензура и уважавайки правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация, членовете на АБРО изцяло следват приетия от тях Етичен кодекс“, декларират радио- и тв операторите до СЕМ.
От АБРО още веднъж заявяват, че отчитайки засилващата се роля на саморегулацията на общностно ниво, прогласена и в Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, възприета и в нормите на Закона за радиото и телевизията, считаме, че медийната политика на членовете ни е насочена изцяло към осъзнато и балансирано отношение към всички политически субекти в интерес на аудиторията. В позицията на радио- и тв операторите се посочва, че поетите от медиите отговорности чрез подписване на Етичния кодекс са образец за обективност и безпристрастност без връзка с времевите измерения на отделния политически цикъл.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010