Днес, СЕВ одобри два проекта на позиции на Република България за заседания на Съвета на ЕС, съответно по правосъдие и вътрешни работи, както и по транспорт, телекомуникации и енергетика, съобщиха от правителствената информационна служба.

Заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи ще се проведе на 8 и 10 юни 2011 г. в Люксембург. На него ще бъдат обсъдени приоритетните теми на Съвета по време на Унгарското председателство на Европейския съюз, както и такива, произтичащи от положението в Северна Африка.
В частта "Вътрешни работи" ще бъде представено Съобщение на Европейската комисия относно миграцията, изготвена с оглед кризисната ситуация в Северна Африка и силния миграционен натиск към ЕС. Документът съдържа информация относно актуалното състояние и планираните инициативи на ЕС, както и насоките на глобалния подход към миграцията. В дневния ред са включени за разглеждане и три предложения за нови директиви - относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост, относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер и относно единна процедура за кандидатстване за единен формат на разрешение за граждани на трети държави за пребиваване и работа на територията на държава-членка. България поддържа резерви по някои от текстовете на тези предложения, тъй като счита, че следва да се даде възможност за повече гъвкавост и въвеждане на допълнителни национални изисквания.
В частта "Правосъдие" се предвижда обсъждането на предложение за Директива за атаките срещу информационните системи. България подкрепя предложението, тъй като в него са дефинирани престъпленията във връзка с атаките срещу информационните системи, установяват се минимални стандарти за наказването на престъпленията и се въвеждат разпоредби относно предотвратяването на такива атаки, което ще допринесе за подобряване на европейското съдебно сътрудничество в тази област.
Заседанието на Съвета на ЕС транспорт, телекомуникации и енергетика ще се проведе на 10 юни 2011 г. в Люксембург. Една от основните теми, които ще се разгледат е "Инвестиции в енергийната структура: изисквания за финансиране и препятствия". С документа, който ЕК ще представи, се извършва анализ на нуждите от инвестиции за проектите от европейско значение в електроенергийния и газов сектор за периода до 2020 г. и на риска от неосъществяване на инвестиции към 2020 г. България поставя сериозен акцент върху развитието и модернизирането на подходяща енергийна инфраструктура, която би осигурила непрекъсваемостта на енергоснабдяването и ще гарантира сигурността и диверсификацията на енергийните доставки. Изграждането на междусистемни връзки Север–Юг в Централна-Източна Европа е един от новите идентифицирани приоритети. Активно участваме в сформираната Група на високо равнище "Инфраструктура Север - Юг" съвместно с Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия, под председателството ЕК, която следва до края на 2011 г. да изработи План за действие, съдържащ списък на проектите, които е необходимо да бъдат осъществени за свързването, посредством необходимата междусистемна инфраструктура, на Балтийския, Адриатическия и Черноморския региони.
На днешното заседание на СЕВ присъстваха експерти от различни генерални дирекции на Европейската комисия, които са на посещение в България тази седмица по Информационна програма, която се провежда за четвърти път в нашата страна. Информационната програма е част от общото обучение за служителите на Европейската комисия и се координира от Генерална дирекция "Персонал и администрация". Основната цел на инициативата е задълбочаване на познанията за държавите-членки, създаване на връзки и укрепване на съществуващите такива, обмен на информация и подобряване на координацията между националната администрация и тази на ЕК, което да допринесе за задълбочаване на партньорството между двете администрации в условията на пълноправно членство на България в ЕС. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010