Международна конференция разисква контрабандата на цигари
Днес ще бъде открита Международна конференция на тема "Противодействие на контрабандата на цигари на Балканите", организирана от ЦИД и Агенция "Митници".

През последните години въпросът за незаконните цигари има важно политическо значение за ЕС. След разширяването през 2004 г. и 2007 г. десетте нови държави-членки и особено тези разположени на източните граници на ЕС са изправени пред повишен натиск от контрабанда на цигари във всичките и форми. Увеличаването на стойностите на акцизите и целевите им нива, които новите държави-членки трябва да достигнат до 2018 г. създава огромен стимул за организираната престъпност да се включи активно в тази нова доходна търговия. Много престъпни групи, занимаващи се преди с контрабанда на наркотици или други незаконни продукти, вече са навлезли в контрабандата и незаконната търговия с цигари. Това създава значително натоварване на правоприлагащите органи, които са изправени пред нови предизвикателства в борбата с организираната престъпност.

Делът на незаконните цигари достига значителен дял от пазара на тютюн в страните. Това рязко увеличава приходите за организираната престъпност, която достига до 1% от БВП в страни като България и същевременно създава дългосрочна заплаха за целия ЕС. Тази незаконна дейност осигурява на организираната престъпност значителни ресурси, голяма част от които се трансформират в корупция и влияние. От друга страна високото равнище на контрабанда влияе и на пазара за легални тютюневи изделия, което води до значителни загуби за бюджетите на страните и стеснява пазара на тютюневите компании. Значителното присъствие на фалшификати създава и допълнителна опасност за здравето на населението.

В конференцията ще участват висши служители на МФ и МВР, генералните директори и висши служители на митническите администрации на България, Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния; представителите на JT International в България, Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния; представители на OLAF и на Генералните дирекции "Такси и митнически съюз" на Европейската комисия. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010