БАН: Академията е обречена на ликвидация

20 Май, 2011 - 12:21 - Klassa.bg Rss - всички новини

Единодушно Общото събрание посочва в отчета си, че 2010 г. е най-тежката година в историята на БАН поради силно намаления бюджет (над 30 %) и значително намалял научен състав (над 1100 напуснали и пенсионирани учени), припомнят в декларация от БАН, изпратена до президента, премиера, председателя на НС и Комсията по наука и образование.
Tази тревожна тенденция е запазена и през първото полугодие на 2011 г. За второто шестмесечие на 2010 г. средната брутна работна заплата е била 476 лв. Тъй като Академията никога не е прекъсвала изпълнението на възложените общодържавни и оперативни дейности, то ние de facto финансираме тези дейности чрез намаляване на собствените си заплати. Мизерните условия принуждават младите учени да напускат или емигрират.
Приетият бюджет за 2011 г. поставя БАН в още по-тежко положение, тъй като той едва ще стигне да се покрие 70% от фонд работна заплата, алармират от Аказдемията. БАН остава без средства за научни изследвания, за научна апаратура, капитални и аварийни ремонти, научна литература и членски внос в международни организации – компоненти, без които не може да съществува никоя научна организация. Този бюджет поставя БАН пред финансов фалит, а учените в унизителни условия, непознати в нито една цивилизована страна.
Независимо от екстремно тежките условия, БАН запазва водещата си позиция на национален център за научни изследвания и дава над 50% от научната продукция и над 60% от патентите, предложени от научните организации в България, въпреки че в БАН работи по-малко от 18% от научния потенциал на страната. В резултат на убийствената финансова политика има спад на научните показатели в сравнение с 2008 и 2009 г., и той е резонен при силно ограничения бюджет. Въпреки това научните изследвания са на достатъчно високо ниво, а БАН продължава да заема престижно място в най-реномирани световни класации. Учени от Академията осъществяват научно ръководство на близо 20% от докторантите у нас и имат тясно сътрудничество с всички университети в процеса на обучаване на бакалаври и особено на магистри. Нещо повече, в БАН се работи активно с най-талантливите ученици и учители. Академията продължава успешно да изпълнява възложените от държавата общонационални научни дейности в редица важни за страната области: хидрометеорология, сеизмология, геология, минерални ресурси, археология, астрономия и космически изследвания, ядрена енергетика и контрол, информатика и комуникации, енергийни ресурси и ефективност, медицина, биоресурси и екология, културно-историческо наследство, демография и национална идентичност. Нашите учени осъществяват освен това основни експертни дейности във всички сфери на икономическия и обществения живот.
Българската академия на науките винаги е била стожер на българската държавност, двигател на научния и технологичния прогрес, хранител на българската духовност, на културно-историческото наследство и поддръжник на националната ни идентичност.
Ако Народното събрание и Министерският съвет не вземат спешни мерки за преразглеждане на бюджетната субсидия на БАН и отпускане на допълнителни средства в размер минимум на 20 млн. лв., то Академията е обречена на фактическа ликвидация, категорични са учените.
Необходими са незабавни действия за допълнително финансиране на БАН и ако те не започнат, то нашите учени ще бъдат принудени да протестират.
Искаме България на духа – на науката, на образованието, културата и знанието!, заключава декларацията, подписана от чл. кор. Стефан Воденичаров. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010