Чуждестранните компании са изтеглили 363 млн. евро от България през март, стана ясно от данни на БНБ. Сумата е двойно по-голяма спрямо същия месец на предходната година, когато изнесените вложения са били 162 млн. евро. Парите се изнасят основно за покриване на дългове към чужди компании майки.
Освен това статистиката отчита, че от началото на годината до края на март в страната реално не са постъпили инвестиции. Нетно преките капитали у нас за периода са на на минус 5,1 млн. евро при 52,7 млн. евро за януари–март 2010 г. Най-много средства са изтекли към Германия (185 млн. евро), Холандия (126 млн. евро) и Япония (49,7 млн. евро), а най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари–март са от Австрия (213,2 млн. евро) и Кипър (40,5 млн. евро).
Само през март чуждестранните компании и физическите лица (нерезиденти) са изнесли депозити за 206 млн. евро, а за цялото първо тримесечие - 487 млн. евро. Най-много инвестиции за периода са привлечени в транспортния сектор (429,1 млн. евро), следван от строителството (22,4 млн. евро), а най-големите нетни плащания са били в преработващата промишленост (476,8 млн. евро).
Припомняме, че в свое интервю за “Класа” изпълнителният директор на Агенцията за инвестиции Борислав Стефанов коментира, че се забелязва леко раздвижване в областта на финансите. По думите му най-перспективни сектори през годината ще бъдат енергетиката, машиностроенето, телекомуникациите, IT и аутсорсинг. Според разчетите на агенцията до края на годината в страната ще постъпят между 2 и 3 млрд. евро под формата на инвестиции, като съживяване ще се забележи и в търговията и недвижимостите.
Експертите на БНБ пък отчитат, че за първото тримесечие платежният баланс, който представя капиталовите потоци към и от България, е с дефицит от 664,7 млн. евро, или с близо 16% по-малък в сравнение с януари–март миналата година. Текущата сметка също е на излишък, като само за март той е 87 млн. евро, а за тримесечието е 252,7 млн. евро спрямо 554,2 млн. евро дефицит година по-рано. Текущата сметка обхваща външната търговия, постъпленията и плащанията за услуги, както и парите, които българи, работещи в чужбина, пращат у нас. Търговското салдо също е на плюс през първите три месеца и достига 47 млн. евро.
Освен това от началото на годината приходите от текущи трансфери (преводи от българи, работещи в чужбина, към родината и приходи от еврофондовете) намаляват до 128,3 млн. евро през март (от 133,8 млн. евро година по-рано) и до 359,2 млн. евро за тримесечието (385,5 млн. евро година по-рано). Салдото по услугите е положително в размер на 133,7 млн. евро за тримесечието (спрямо 6,8 млн. евро година по-рано).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010