Еврокомисарят за действия по климата пристига в София

13 Май, 2011 - 04:05 - Klassa.bg Rss - всички новини

На 13 май европейският комисар за действия по климата Кони Хедегор ще бъде на посещение в България.

Програмата на еврокомисар Хедегор предвижда среща с министър-председателя Бойко Борисов и с министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Комисар Хедегор ще се срещне и с членове на Комисията по околната среда и водите, както и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание. Еврокомисарят ще проведе също така срещи с представители на неправителствени организации и бизнес асоциации, чиято дейност е свързана с климата и борбата срещу климатичните промени.

Основен акцент в срещата между министър Караджова и Кони Хедегор ще бъде поставен върху Пътната карта за постигане на нисковъглеродна икономика в ЕС до 2050 година и постепенното преминаване на страните членки на ЕС към нисковоглеродна икономика. Пътната карта очертава икономически ефективен път за постигане на по-чиста, съобразена с измененията на климата и конкурентоспособна европейска икономика в дългосрочен план. Разработена е от Европейската комисия на базата на научни модели и анализи и показва как Европа може да намали вътрешните си емисии на парникови газове с 80% до 2050 г. Картата представлява добра основа за формулиране на политиката на Европейския съюз и на национално ниво в областта на изменение на климата. Главна цел на пътната карта е да допринесе за разработване и своевременно прилагане на необходимите мерки за постигане целите на дългосрочната стратегия за намаляване на емисиите от ключови икономически сектори. Картата предвижда мерки за инвестиции в енергийно ефективни технологии – електрически автомобили, енергийно ефективни сгради, възобновяема енергия и интелигентни мрежи, което създава стимули за растеж и нови работни места, доставчици на услуги за индустрията на Европа и околната среда.

По последни данни България постига националната си индикативна цел за енергийна ефективност. Очаква се до 2020 година да се постигне спестяване на енергия в размер на 3,2 милиона тона нефтен еквивалент, което е приблизително 16% от първичното енергийно потребление за България през 2007 година. България е достигнала 15% дял на възобновяемите източници на енергия от крайното брутно потребление на електрическа енергия през 2010 година при индикативна цел за 2010 година 11%. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010