Над 1,2 милиона бавачки се грижат за деца у нас

10 Май, 2011 - 10:22 - Klassa.bg Rss - всички новини

През 2010 г. 1 263.1 хиляди лица на възраст 15 - 64 навършени години се грижат за свои или за други деца на възраст до 14 навършени години, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт (НСИ).

През 2010 г. към наблюдението на работната сила е включен допълнителен модул "Съвместяване на работа със семеен живот" с цел да се получи статистическа информация за: лицата, полагащи грижи за гледане на деца или на болни, много възрастни, хора с увреждания, както и за ограниченията за участие на пазара на труда, произтичащи от липсата на подходящи услуги за гледане деца и възрастни; степента на гъвкавост на работното време от гледна точка на съвместяването на работата със семейните задължения; използването на допълнителен отпуск по майчинство, на родителски отпуск или друго прекъсване на работа или намаляване на работното време, свързани с полагането на грижи за деца.
От тях 858.4 хил., или 68.0% съвместяват грижите с изпълнението на трудовите си задължения. Броят на икономически неактивните лица на 15 - 64 години, които се грижат за деца на възраст до 14 навършени години, е 304.4 хил., или 24.1% от всички полагащи грижи за деца от тази възрастова група, като по пол този дял е значително по-висок при жените - 33.3%, в сравнение с мъжете - 13.2%.
От всички заети на 15 - 64 навършени години, които имат поне едно собствено или на съпруга/съпругата дете до 14 навършени години, живеещо в домакинството, 201.7 хил., или 25.6% използват услуги за гледане на деца (детски ясли, детски градини, платени детегледачки и др.). За преобладаващата част от тези лица - 81.0%, продължителността на използваните услуги надхвърля 20 часа седмично. Според резултатите от изследването една четвърт (102.1 хил.) от грижещите се за деца незаети лица на възраст 15 - 64 навършени години биха работили при наличие на подходящи услуги за гледане на деца. От тях 30.5% (31.1 хил.) са мъже и 69.5% (71.0 хил.) - жени. За 20.1% основната причина да не работят е липсата на услуги за гледане на деца в района, в който живеят, а за 41.8% - неприемливостта да използват наличните услуги поради високата им цена.
Незаети лица на 15 - 64 навършени години (грижещи се за деца до 14 навършени години), които биха работили при наличие на подходящи услуги за гледане на деца.
През 2010 г. 437.6 хил. лица на възраст 15 - 64 навършени години се грижат за болни, много възрастни, хора с увреждания и други лица на 15 и повече навършени години, нуждаещи се от грижи. От лицата, грижещи се за възрастни, 59.8% са заети, 8.5% - безработни, а 31.7% са лица извън работната сила.
От незаетите лица на 15 - 64 навършени години, грижещи се за възрастни, 44.6 хил., или 25.3% биха работили при наличие на подходящи услуги за гледане на болни и възрастни хора. Като основна пречка за започване на работа, 41.7% от незаетите (които биха работили) посочват високата за тях цена на предлаганите услуги за гледане на възрастни хора. Гъвкавостта на работното време е от голямо значение за съвместяването на трудовия и семейния живот. Резултатите от изследването показват, че от общия брой на наетите лица на 15 - 64 навършени години, които се грижат за деца на възраст до 14 навършени години или за възрастни, 91.1% работят при фиксирано начало и край на работното време (определени от работодателя), а само 8.9% имат по-гъвкава форма на работното време. Гъвкавостта се изразява, освен в различните форми на работно време и във възможността лицата, работещи при фиксирано работно време, при необходимост да променят началото или края на работния ден поне с един час, независимо дали отсъствието се компенсира или не. От наетите, грижещи се за деца или възрастни и работещи на фиксирано работно време, 13.8% посочват, че обикновено имат възможност при необходимост да променят работното си време по семейни причини (вкл. грижи за деца или за възрастни, хора с увреждания, болни), 36.2% могат да направят това по изключение, а 50.0% считат това за невъзможно.
Изследването "Съвместяване на работа със семеен живот" е проведено като допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2010 година.
Наблюдението на работната сила е извадково изследване, което се провежда чрез обикновените домакинства в страната и осигурява информация за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Допълнителният модул "Съвместяване на работа със семеен живот" е проведен съгласно Регламент на Европейската комисия № 20/2009, което осигурява съпоставимост на резултатите в рамките на Европейския съюз. Обект на изследване са лицата на възраст 15 - 64 навършени години. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010