Конституционният съд е отхвърлил искането на 54 народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване на противоконституционността на текстове от Закона за Сметната палата, самия закон и преходните и заключителни разпоредби към него, съобщиха от одитната институция.
В решението на КС се посочва, че и по новата уредба на Сметната палата е предоставено основното правомощие като колективен орган по общо съгласие да приема вътрешни актове, чрез които да определя процедурата и методологията, по която се осъществява одитната дейност.
В чл...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010