Конституционният
съд (КС) отхвърли искане на 54 депутати
от БСП и ДПС за установяване на
противоконституционност както на
текстове на Закона за Сметната палата,
така на целия нормативен акт.
Едни
от възраженията на опозицията срещу
приетия в началото на тази година закон
бяха свързани с предоставяне на
контролните функции на генералния
одитор. Така от един колективен орган,
какъвто трябва да бъде Сметната палата,
се преминава към едноличен орган,
записаха в мотивите си към искането
вносителите.
Другият
атакуван текст бе възможността за
предсрочно прекратяване на мандата на
членовете на одитната институция. Сред
възраженията на депутатите бяха и
прекалено големите правомощия на главния
одитор, които го превръщали в обвинител,
в "нещо като прокурор с реална...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010