Отчитането и заплащането на нощния труд на работещите в МВР не се компенсира адекватно нито като заплащане, нито като почивка, заяви от трибуната на НС депутатът Емилия Масларова, която е един от вносителите на поправки в Закона за МВР. Поправките се разглеждат на първо четене, предаде репортер на БГНЕС.

Левите народни представители предлагат в своя текст тази несправедливост да бъде премахната, още повече, че няма и горна граница, която да нормира полагането на нощен труд. Те получиха подкрепа за законовите промени от депутата от ДПС Хасан Адемов, който също отбеляза, че никъде в Закона за МВР не става въпрос за нощния труд, а точно там е мястото за такова решение на проблема. За него се говори в смисъл - ободряващи напитки за хората, които работят нощем, каза Адемов.
През 2008 година Законът за МВР беше допълнен в изпълнение на Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС по отношение на работното време на служителите. Приетият текст даваше възможност за неуредените в закона за МВР въпроси по организацията на труда да се прилагат разпоредбите на закона за държавния служител. Най-вече това се отнасяше за регламентиране полагането на нощен труд.
През 2010 година 41-то Народно събрание тихомълком отмени извоюваното право, което решение противоречи на европейското законодателство, даващо насоки за допълнително заплащане на нощния труд и вземане на мерки за ефективно упражняване на правото на справедливи условия на труд, както и на справедливо възнаграждение. Вносителите на новата поправка в закона предлагат да се възстановяват отнети социални права, да се премахне дискриминацията при заплащане на нощния труд при различните категории служители и не на последно място, да се възмезди положения труд извън обичайното работно време. Тези поправки бяха отхвърлени днес от мнозинството.
Управляващите също внесоха свои поправки в Закона за МВР. Според текста на МС министърът на вътрешните работи трябва да бъде оправомощен да определя за държавните служители по-благоприятни размери на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето. Право на този вид отпуск имат само определена категория служители в МВР – такива, които работят в среда и с източници на йонизиращи лъчения; в контакт с биологични материали, течности и секрети или с биологични агенти, които създават риск от възникване на инфекции; при експозиция на канцерогени или химични агенти над установените норми и др. Тези служители са в служебно правоотношение и уговарянето в колективен трудов договор или между страните на по-благоприятни размери на този вид отпуск не може да бъде приложено спрямо тях. В поправките е предвидено на държавните служители да се изплащат допълнителни възнаграждения и за изпълнение на специфични служебни дейности. Това възнаграждение не е включено в размера на еднократното обезщетение, което се дължи в случаите на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения.
Предложенията на МС бяха гласувани с мнозинство на първо четене днес. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010