МС разширява превенцията срещу трафика на хора

4 Май, 2011 - 12:37 - Klassa.bg Rss - всички новини

Разширяването на дейностите по превенция сред подрастващите за предотвратяване на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, както и на трафика на деца, са едни от основните цели на Националната програма за 2011 г., предаде репортер на БГНЕС.

Документът беше одобрен на днешното правителствено заседание, след като беше приет от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) през февруари и съгласуван с всички ангажирани в тази дейност ведомства и институции.
По отношение на превенцията програмата поставя акцент върху повишаването на осведомеността на обществото и на рисковите групи по проблемите на трафика на хора и върху разработването на механизми за ограничаването му. Предлага се да бъде изградена мрежа от доброволци към националната и към местните комисии за борба с трафика на хора, която да подпомага работата им с жертвите, а в противодействието на трафика на хора сред ромската общност да бъдат включени и изявени ромски лидери.
За изграждане и повишаване на капацитета на институциите, работещи по проблема, са предвидени специализирани обучения на служителите от местните комисии за борба с трафика на хора, на магистрати, на служители на МВР и ДАНС. Особено важно в това отношение е обучението на служители по граничните контролно-пропускателни пунктове за методите за идентифициране на жертви.
Със средства от бюджета на НКБТХ и по проекти и програми предстои създаването на две нови местни комисии за борба с трафика на хора в рисковите Русе и Пловдив, а в София се работи по откриването на държавен приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора.
С цел оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора, за тях ще продължи да се осигурява медицинска и психологична помощ в центровете за закрила. Жертвите на трафик ще бъдат включвани в подходящи форми на обучение и квалификация и ще се разработят специални програми за трудовата им заетост. Предвижда се създаването на работна група, която да подготви механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за реинтеграцията в обществото на пострадалите от трафик.
Програмата съдържа и предложения за законодателни промени, насочени преди всичко към подкрепа на жертвите. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010