“Булгартабак холдинг“ се продава чрез едностепенен конкурс, до който ще се допускат стратегически и финансови инвеститори, но не и консорциуми, обяви вчера на специална пресконференция изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) Емил Караниколов. В условията на конкурса няма да се определя минимална цена. Опитът показва, че ако тя съществува, офертите гравитират около нея, допълни Караниколов.
Според него консултантът по сделката „Ситигруп“ е определил „справедлива пазарна стойност“ на 79.83 % от капитала на тютюневия холдинг, което всъщност е държавното участие, и ако в обвързващите оферти предлаганата цена е под нея, сделка няма да има. Преди време министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков заяви, че продажбата на „Булгартабак“ ще започне от 100 млн. евро. По информация на в. „Класа“ и справедливата пазарна стойност на холдинга е около тази сума. Едно от изискванията за стратегическите инвеститори е да са по-големи от „Булгартабак“. Не искаме да продаваме кон за кокошка, коментира Караниколов.
Условията на конкурса предвиждат тези кандидати да имат опит в промишлената обработка на тютюн и тютюневи изделия и в производството и продажбата на тютюневи изделия и приходите им от тези дейности да са минимум 1 млрд. евро за всяка от последните три финансови години. Освен това стратегическият инвеститор трябва да има капацитет за промишлена обработка на тютюн най-малко 12 хил. тона и производство на не по-малко от 35 млрд. къса цигари годишно. Той трябва да е обработил не по-малко от 10 000 тона тютюн и да е произвел не по-малко от 20 млрд. къса цигари за последната финансова година, за която има изготвен одитиран финансов отчет. Нито една българска компания не може да покрие подобни критерии. Според Емил Караниколов стратегически инвеститори, които отговарят на тези условия и имат интерес към „Булгартабак“, са "Филип Морис", "Джапан табако интернешънъл", корейската „КТ&G“. "Бритиш американ табако" също отговаря на условията, но за тях „Булгартабак“ не представлява интерес, допълни шефът на АПСК. Толкова били и финансовите инвеститори със сериозен интерес към холдинга.
Финансовите инвеститори, които искат да участват в наддаването за „Булгартабак“, трябва да управляват финансови активи и/или да притежават дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 1 млрд. евро. Изискването е валидно за всяка от последните три финансови години, така и към датата на подаване на документите за доказване на съответствие с предварителните изисквания.
Финансовите инвеститори трябва да имат собствен капитал не по-малко от 30 млн. лв. Най-вероятно и български банки съвместно с чужди фондове ще участват в конкурса, твърдят източници на в. „Класа“. Офертите ще се оценяват максимум със 100 точки.
Това е четвъртият опит за приватизация на „Булгартабак холдинг“, след като през 1999 г. 2002 г. и 2005 г. пропаднаха, основно по политически съображения, сделките с предишните избрани кандидат-купувачи - „Реемстма“, “Табако кепитъл партнърс“ и “Бритиш американ табако“.
Междувременно холдингът сам проведе процедури за продажбата на цигарените си фабрики в Пловдив и Стара Загора, които бяха купени през борсата от фирми, свързани с "Винпром-Пещера". Продадени бяха на пакети и преработвателните дружества без това в Ясен. Този път освен всичко друго има и политическа воля нещата да бъдат доведени до край, обобщи Емил Караниколов.Как ще се оценяват?
Най-голяма тежест ще има предложената от кандидатите цена - 35 т. С максимум 25 точки ще се оценява предложението на инвеститорите за изкупуването на минимални количества български тютюн за задължителен срок от 5 години. У нас годишно се произвеждат 40 000-60 000 т тютюн, 15 % от които досега се изкупуваха от „Булгартабак“. Предложението за изкупуване на български тютюн над пет години ще носи допълнителни 15 точки. Пет точки ще носи на претендентите предложението за минимален размер на авансови плащания за изкупуване на български тютюн. Още толкова ще се дават за предложения за инвестиции за срок от 2 години. Ангажиментите за инвестиции няма да влизат в цената. Освен това конюнктурата на пазара няма да се смята за форсмажорно обстоятелство при изкупуването на тютюна, за което няма също да се определят минимални цени, поясни Емил Караниколов.
Срокът за подаване на обвързващи оферти е на 110-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник – 10 май тази година. Срокът за подаване на оферти изтича на 27 август. След това ще ни трябват десетина дни, за да обявим победителя, каза Емил Караниколов. Сегашните потенциални кандидати могат за закупят конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, до 30 дни от публикуване на процедурата. Информационният меморандум струва 20 000 лв. и ще бъде предоставен на кандидатите, отговарящи на определени предварителни квалификационни критерии.Кой може да участва?
До участие ще се допускат кандидатите, платили депозита за участие от 10 млн. евро. Ще се отстраняват от процедурата офшорни фирми, дружества в ликвидация, обявени в несъстоятелност, както и лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава и към търговски дружества с повече от 51 % държавно участие.
Социалните ангажименти, които ще трябва да поеме купувачът на “Булгартабак холдинг”, ще са включени директно в приватизационния договор и няма да могат да се предоговарят. Те изискват запазване на средно списъчния състав на дружеството от около 2400 души към момента на обявяване на процедурата. Ще могат да се освобождават само работниците, достигнали пенсионна възраст, или онези, които сами са подали молби за напускане. Няма да е разрешено създаването на специални фондове, от които ще се събират пари за освобождаване на работниците. Предвидени са и задължения за продължаване на колективния трудов договор.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010