БГ е на 27-мо място по достъп на имигрантите до гражданство

20 Април, 2011 - 04:17 - Klassa.bg Rss - всички новини

На 20 април в София ще се проведе конференцията "България в индекса за политики на интеграция на мигранти MIPEX".

България за първи път участва в индекса MIPEX, който сравнява и съпоставя интеграционните политики на 31 държави в Европа и Северна Америка. Индексът е създаден по глобален проект на Британски съвет, чийто партньор у нас е Институт "Отворено общество".

България е класирана на 26-то място, като нейните политики за интеграция на имигранти са оценени като умерено благоприятни. Румъния е класирана на 21-во място, но попада в същата група държави както България, с умерено благоприятни политики. Най-положително са оценени българските национални политики за интеграция на имигрантите в областите, които са регулирани от Европейското право – защита от дискриминация, статут на дългосрочно пребиваване и събиране на семейството. При показателя образование, който отразява степента на отвореност на националната образователна система към спецификите на имигрантските общности, България е класирана на предпоследно място. Една от причините за това е ограничения достъп до образование за децата на временно пребиваващи и нелегални имигранти, които трябва да заплащат училищни такси. Гражданите от трети страни не могат да гласуват и да се кандидатират на избори в България и така на практика са изключени от демократичния живот на страната. Такава възможност е осигурена в 19 от другите изследвани държави, включително и в новите държави-членки на ЕС като Естония, Унгария, Литва, Словакия и Словения.

България е на едно от последните места (27-мо) по отношение на достъпа на имигрантите до гражданство. Подобно на останалите Централноевропейски държави, в българското законодателство все още липсват основополагащи принципи по отношение на предоставянето на гражданство. общество. Пак подобно на държавите от Централна Европа, българският пазар на труда не предоставя добри възможности за мобилност на временно пребиваващите имигранти. По този показател България е класирана на 27-мо място, далеч след Румъния, която дели 11-тото място със САЩ. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010