В рамките на посещението си във Виена за участие в Седмия европейски бизнес и инвестиционен форум "ICONVIENNA" министър Нона Караджова проведе работна среща с министъра на земеделието, горското стопанство, околната среда и управлението на водите на Австрия Николаус Берлакович по негова покана, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.
Двамата министри обсъдиха възможността за двустранно сътрудничество в рамките на Стратегията за региона на река Дунав и Дунавската конвенция, както и в областта на политиката по изменение на климата.
По време на срещата министър Караджова представи българската позиция за необходимостта в следващия програмен период за ползване на фондове от Европейския съюз /2014 – 2020 г./ специално място да намерят програми, насочени към създаване на работни места в районите от европейската мрежа НАТУРА 2000, която обхваща 35 % от територията на България. Тя подчерта, че създаването на заетост е изключително важно за устойчивото икономическо развитие на тези региони с оглед привличане на местното население към процеса на опазване на природните дадености на страната.
Министър Нона Караджова информира австрийския си колега за всички предприемани мерки, които осигуряват най-високо ниво на защита на околната среда в развитието на действащи и потенциални проекти в областта на ядрената енергетика.
Днес министър Нона Караджова взе участие в работната програма на "ICONVIENNA" в дискусионния панел, посветен на иновациите за околна среда и енергия. Тя представи най-важните тенденции в сферата на енергетиката, политиките по климата и енергийната ефективност и техните пресечни точки с политиката по околната среда.
По отношение на възможностите за развитие на проекти с международно участие в България с пряко значение за околната среда, министър Караджова подчерта
възможността за участие на австрийския бизнес в проекти за енергийна ефективност, третиране и оползотворяване на битовите и строителните отпадъци, както и за развитие на публично-частни партньорства с общините за проекти, основани на използването на минералните води в България. Тя представи и възможностите за сътрудничество в рамките на Дунавската стратегия с общи пакети за развитие на устойчив туризъм по поречието на река Дунав. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010