Свиваме дефицита до 0,5% от брутния продукт до 2014 г.

13 Април, 2011 - 17:24 - Klassa.bg Rss - всички новини

Бюджетният дефицит ще се свие до 0,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2014 г. Това предвижда бюджетната прогноза за следващите три години, одобрена на редовното заседание на кабинета вчера. В средносрочен план дупката в публичните финанси ще се свие до 1,5% от БВП за 2012 г., до 1% от БВП за 2013 г. и ще достигне 0,5% от БВП за 2014 г. Прогнозата е направена въз основа на очакванията за възстановяване на световната и европейската икономика, което ще се отрази с положителен знак и върху българската икономика. За тази година в бюджета е заложен 2,5% бюджетен дефицит.
В рамките на трите години - от 2012 до 2014 г., се предвижда БВП у нас да отбелязва умерени темпове на растеж в рамките на 3,6% до 4,4%. Ще припомним, че в предишната прогнозна макрорамка кабинетът заложи ръст на БВП от 3,6% през 2011 г., 4,7% през 2012 г и 4,9% през 2013 г. Правителството си поставя за цел ограничаване на преразпределителната роля на държавата до 40% от БВП.
При разработването на фискалната рамка са отчетени намеренията за промяна на действащите фискални правила и засилване на фискалната и бюджетната дисциплина. Политическите совалки по Пакта за финансова стабилност, предложен от вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков, продължават.
Правителството предвижда свиването на бюджетния дефицит в следващите три години да става при запазване на нивата на преките данъци и с плавно повишаване на някои акцизни ставки, за да достигнем в договорените срокове минималните нива за Европейския съюз. Кабинетът залага и на повишаване на събираемостта на приходите от налози и такси.
В тригодишната бюджетна прогноза са отразени и целите от Националната програма за реформи (НПР) за периода 2011-2015 г. в изпълнение на стратегията „Европа 2020“. Според разчетите в нея до 2020 г. жизненият стандарт в страната трябва да достигне до 60% от средното равнище в Европейския съюз. България е трета по ръст на индустрията в ЕС
Промишленото производство в ЕС е нараснало с 0,2% през февруари 2011 г. спрямо предходния месец и със 7% спрямо същия месец миналата година, показват данните на Евростат. За еврозоната промишленото производство се е повишило с 0,4% спрямо предходния месец и със 7,3% на годишна база. България от своя страна отчита скок на индустрията през февруари от 15,2 на сто на годишна база. Така влиза в Топ три в Европа. Първа е Естония (+31,3 на сто), следвана от Швеция (+15,9 на сто), отчете още Евростат. Има и две страни от 27-те членки на ЕС, които са със спад на промишленото производство за година. Това са Гърция (-4,6%) и Ирландия (-0,4%).

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010