На днешното си заседание Съветът по европейски въпроси одобри проект на позиция на България за участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи (ПВР), което ще се състои на 11 и 12 април 2011 г. в Люксембург, съобщиха от пресслужбата на МС.
На заседанието ще бъдат обсъдени приоритетните теми на Съвета по време на Унгарското председателство на Европейския съюз (ЕС), както и такива, работата по които е започнала по време на предходните председателства на ЕС.
В частта "Правосъдие" се предвижда обсъждането на предложение за Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи. Целта е да се създаде цялостен корпус от норми на международното частно право, които да се прилагат в областта на имуществения режим между съпрузи в ситуации с транснационален характер. Хармонизираните стълкновителни норми ще гарантират, че едно и също право се прилага към едно и също дело в целия ЕС. Освен това, по този начин ще се намали значително рискът от паралелни производства, а нормите за признаване и изпълнение ще улеснят свободното движение на решенията и актовете. Като силно социално въздействие на такъв регламент е отчетено намаляването на разходите за гражданите. Позицията на Република България е в подкрепа на предложението.
Една от темите, които ще бъдат обсъдени в частта "Вътрешни работи" на предстоящото заседание на Съвета ПВР е предложението за Директива относно използването на данни на пътниците (PNR) за предотвратяването, разкриването, разследването и преследването на терористични и тежки престъпления - включване на вътрешни за ЕС полети в обхвата на директивата. Държавите-членки ще обсъдят четири възможни опции. Позицията на България е за включване на данни и от вътрешните за ЕС полети с оглед постигане на по-високи гаранции за вътрешната сигурност.
На заседанието на Съвета ПВР ще бъде обсъдена и ситуацията в Северна Африка, както и тенденциите по отношение на мигрантите.
На днешното си 241-во редовно заседание Съветът по европейски въпроси разгледа и напредъка по Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Съветът на ЕС ще приеме Заключения по Стратегията по време на заседанието на Съвета на ЕС "Общи въпроси" на 13 април т.г. /БГНЕС
/www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010