Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалба срещу избор на изпълнител на обществена поръчка за предоставяне на ваучери за храна, съобщиха от комисията.

КЗК остави без уважение жалбата на "Содексо Пасс България" ЕООД срещу Решение на Управителя на "Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора, за обявяване на класиране и определяне на изпълнител на малка обществена поръчка чрез открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2011 г. на служителите на "Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора", открита с решение на възложителя. КЗК не приема твърденията на жалбоподателя, че изборната комисия необосновано не е приела обосновката за предложената цена за изпълнение на обществената поръчка. Комисията е поискала обосновка след като е установила че предложената от участника цена от 0,012лв. с ДДС, е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти. Също така КЗК счита за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че в обжалваното решение възложителят, без да посочи каквито и да било аргументи, е приел изцяло обосновката на дружеството - определено за изпълнител на обществената поръчка - "Томбоу България" ООД, както и че изложеното в мотивите на комисията благоприятно условие за "Томбоу България" ООД не е съществен аргумент в подкрепа на обосновката. В заключение КЗК счита, че процедурата по възлагане на обществената поръчка не е проведена в нарушение на процедурните правила, поради което жалбата на "Содексо Пасс България" ЕООД е неоснователна, а решението на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител в настоящата процедура следва да бъде оставено в сила. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010