42% от пълнолетните българи и цели 60% от най-младите (18-25 г.) са на мнение, че човек първо трябва да се изучи и да се реализира на професионалното поприще, а след това да създаде семейство. Данните са от специално национално-представително проучване, проведено от ББСС „Галъп интернешънъл” по поръчка на вестник „Класа”, посветено на семейството.
Без съмнение, създаването на семейство в днешни дни е сложна задача и изисква сериозни ресурси – и финансови, и времеви, а също и жизнен опит. Тенденцията в последните години показва, че все повече млади хора изчакват да си намерят сериозна работа, да се установят на нея, за да имат сигурни доходи, и чак след това пристъпват към устройването на дом и семейство.
На мнението, че семейство се прави чак след като човек поне се е установил в кариерно отношение, са 42% от пълнолетните българи. Младите, за които създаването на семейство е предстояща или на дневен ред задача (между 18-25 години), са още по-склонни да се съгласят с това твърдение. 60% от тях смятат, че за младия човек е по-добре да не бърза със семейството, а първо да заложи на професионалното развитие и образованието. Само 12% от най-младите не са съгласни с това твърдение.
Над една трета от българите заявяват, че са склонни да жертват свободното си време (което прекарват със семейството си), за да свършат повече работа на работното си място. Най-много работохолици откриваме сред жителите на столицата, високостатусните българи, както и висшистите. Близо половината от българите с висок жизнен стандарт са готови да работят и в свободното си време.
Късното създаване на семейство (след реализацията в професионален план) и готовността за жертване на част от свободното време в името на работата в никакъв случай не означават, че за българите семейството е по-малко важно от кариерата. Дори в икономическата криза, голямото мнозинство (70%) от пълнолетните българи категорично заявяват, че семейството за тях е по-важно от работата и кариерата им.
Този процент е дори още по-висок сред жените и жителите на малките градове.
Твърди кариеристи са едва 7%. Значително по-висок дял от тях откриваме сред мъжете, както и сред българите с висок материален статус.
Още един признак, който разкрива просемейната нагласа на българите, е фактът, че почти 60% от българите заявяват, че биха предпочели да имат голямо семейство. Припомняме, че преди време публикувахме данни, разкриващи, че мнозинството от българите биха искали да имат по поне две деца. Желанието за голямо семейство е валидно за почти всички групи от обществото – независимо от възрастта, местожителството и социалния статус.Изследването е проведено през първите дни на месец декември, национално представително е и обхваща 996 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010