По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлиза на 19 962 млн. лв. по текущи цени . На човек от населението се падат 2 658.8 лв. от стойностния обем на показателя.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлиза на 17 012.5 млн. лв. по текущи цени. Това става ясно от публикувани днес данни на НСИ.
Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното тримесечие. През четвъртот...

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010