- Г-н Желев, кога ще се възстанови пазарът на автомобили у нас и кои са основните фактори за това? За миналата година спадът беше около 30%, какви са тенденциите за тази година?
- Изминалата 2010 г. бе поредната на съществен спад на продажбите на нови автомобили в България. Този спад бе най-големият сред страните - членки на Европейския съюз, и постави пред изпитание всички представители на автомобилни производители у нас. Възстановяване на продажбите ще има, когато се върне оптимизмът на потребителите – фирми и физически лица, а това зависи от подобряването на икономическата ситуация в страната и респективно на бизнес климата. От ноември миналата година се забелязват плахи признаци на възстановяване, които продължават и през януари, но се опасявам, че февруари ще наруши тази тенденция. Въпреки това се надяваме през настоящата 2011 г. да постигнем поне обемите от 2010 г. и да спрем спада.- Преодоля ли секторът най-лошото от кризата?
- Мисля, че дъното беше достигнато миналата година и няма да се върнем към тези ниски нива. Естествено, това е, при условие че страната не навлезе в кризисна спирала.- Какъв тип автомобили се търсят най-много - малки и икономични или големи и мощни? Лимузините от висок клас все още ли се радват на популярност?
- Сегментите на компактните и икономични автомобили съставляват около 45% от продажбите на пазара. Причина за това са приемливите цени на тези автомобили и ниските им експлоатационни разходи. За съжаление автомобилите от средния и малко над средния клас отбелязаха по-значителен спад, което говори за стягането на коланите и дори може да означава обедняване на започналата да се формира средна класа у нас.- При по-големите возила за индустриални или търговски нужди забелязва ли се някакво раздвижване на пазара?
- През миналата година имаше почти двойно увеличение на продажбите на тежки камиони – от 18 до 44 т спрямо 2009 г. По всяка вероятност в основата на този ръст е стартирането на строителството на магистралите и сключването на договори по някои от лотовете. От друга страна, над два пъти е спадът в продажбите на автобуси, почти двойно са намалели и продажбите на камиони от 7,5 до 18 т. С други думи като цяло и този сегмент не може да се похвали с големи успехи.- Тенденциите по света са свързани с бум по отношение на електрическите автомобили. Има ли интерес към този тип коли у нас? Кога ще започнат да се произвеждат масово електроавтомобилите?
- В България интересът към електрическите автомобили е най-вече породен от любопитство към новото, различното. Цената на електромобилите засега лимитира желаещите за покупка. Този тип автомобили са най-вече подходящи за личности и предприятия, които са радетели на „зелената кауза” или инвестират в това да имат осезаемо по-ниски експлоатационни разходи. Стимулиращите мерки, които правителството обеща преди две седмици, също ще помогнат за разрастване на интереса към електромобилите в България, ако не се окажат поредната шепа прах, хвърлена в очите на обществото. Производството и продажбите на първите електромобили от ново поколение вече са факт у нас и се надявам, че до 2-3 години ще станем свидетели на съществени пробиви както в технологиите на батериите, така и в отношението на потребителите към този вид задвижване. Разбира се, за да се случи това, първо трябва да има изградена необходимата инфраструктура.- Не е тайна, че пазарът преди години бе движен от лизинговите автомобили. Днес всеки пети лизинг попада в графата „необслужвани“. Има и голям процент на върнати коли на производителя заради високите вноски. Освободиха ли се компаниите вече от тези автомобили?
- Доколкото ми е известно, пикът в необслужваните лизингови договори за автомобили бе някъде докъм средата на 2010 г. Към този момент повечето проблеми с неизправните лизингополучатели бяха разрешени, като част от просрочените задълженията бяха погасени, друга част беше разсрочена, а там, където не бе постигнато споразумение, автомобилите бяха задържани от лизингодателите и се реализираха на вторичния пазар. И днес могат да се намерят такива автомобили на много атрактивни цени, но изборът може би не е така голям, както през лятото и есента на миналата година. Такива оферти ще се появяват и в бъдеще, но едва ли ще бъдат толкова атрактивни предвид намалелите количества и това, че лизинговите компании няма да са толкова притиснати да се рефинансират чрез продажбата им.- Необходими ли са стимули от страна на държавата за увеличаване на продажбите на нови коли и какви?
- Стимулите от страна на държавата се обсъждат усилено повече от две години. В 17 европейски държави вече има приети данъчни закони, които са базирани на СО2 емисии. Една такава мярка би подпомогнала подобряването на техническото състояние на крайно остарелия автомобилен парк и би увеличила интереса към по-нови автомобили. Крайно време е също така да престане дискриминационното третиране на леките автомобили в нашия закон за ДДС. За тези, които не са запознати, ще припомня, че леките автомобили са единственият дълготраен материален актив на една фирма, за който тя по закон няма право на данъчен кредит, и това поставя автомобила в един кюп с алкохола, цигарите, бижутата и други подобни стоки. Това е много остаряла постановка от европейска гледна точка и е крайно време да бъде отменена.- В Гърция преди няколко дни влезе в сила разпоредба за изтегляне на старите автомобили и подмяната им с нови, като премиите за скрап могат да достигнат до 2800 евро. Възможно ли е подобна мярка да се използва и в България?
- Както знаем, Гърция също както и България не е производител на автомобили. За разлика от нашите политици гръцките им колеги са по-далновидни и въпреки тежката икономическа ситуация въпреки огромния бюджетен дефицит оценяват многостранния живителен ефект, който дава обновяването на автомобилния парк във всички области на икономиката и на обществения живот. Да, подобна мярка би била успешна и ще раздвижи не само продажбите на нови автомобили, но и целия автомобилен сектор, сектора на услугите, на кредитирането и ще засили съществено цялостната нагласа за увеличаване на потреблението в обществото, което си мисля, че е истинската цел на гръцкото правителство.- Доколко остарелият автомобилен парк у нас, на фона на европейския, създава проблеми?
- Остарелият автомобилен парк създава огромни проблеми, но всички дружно си затваряме очите за тях. Ще ги припомня все пак - плащаме прескъпо за поддръжка и увеличен разход на гориво, масла, гуми и др., вместо да плащаме лизинг на по-нов и по-изправен автомобил; излагаме себе си и другите на пътя на много по-голям риск от ПТП или по-тежки последствия при настъпване на ПТП; замърсяваме десетки пъти повече въздуха, което в големите градове води до увеличаване на респираторни, алергични, ракови и какви ли не още заболявания. Интервюто взе Евгени Сираков

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010