България: Умерено благоприятна за имигранти

28 Феруари, 2011 - 15:08 - Klassa.bg Rss - всички новини

Най-проблемните области при интеграцията на имигранти от трети страни в България са ограничения достъп до образование, гражданство и възможности за политическо участие, показва ново изследване, публикувано днес от Британски съвет и Групата за миграционна политика.

Индексът за политиките на интеграция на мигранти (MIPEX) сравнява и съпоставя интеграционните политики на 31 държави в Европа и Северна Америка. България и Румъния са включени в MIPEX за първи път. България е класирана на 26-то място, като нейните политики за интеграция на имигранти са оценени като умерено благоприятни. Румъния е класирана на 21-во място, но попада в същата група държави както България, с умерено благоприятни политики. В изследването се измерва дали държавите предоставят равни права, отговорности и възможности на всички хора, пребиваващи на тяхната територия, в съответствие с международните стандарти, възприети в ЕС. Тези високи стандарти са от решаващо значение, тъй като успешната интеграция спомага за създаването на по-конкурентни и сплотени общества.
Според основните изводи за България най-положително са оценени българските национални политики за интеграция на имигрантите в областите, които са регулирани от Европейското право – защита от дискриминация, статут на дългосрочно пребиваване и събиране на семейството. При показателя образование, обаче, който отразява степента на отвореност на националната образователна система към спецификите на имигрантските общности, България е класирана на предпоследно място. От всички изследвани държави само Унгария е класирана по-ниско. Една от причините за това е ограничения достъп до образование за децата на временно пребиваващи и нелегални имигранти, които трябва да заплащат училищни такси. Като слабост се посочва и почти пълната липса на специализирана подготовка на българските училища за посрещане на специфичните образователни нужди на имигрантите, за разлика от повечето страни оценявани с Индекса. Гражданите от трети страни не могат да гласуват и да се кандидатират на избори в България и така на практика са изключени от демократичния живот на страната. Такава възможност е осигурена в 19 от другите изследвани държави, включително и в новите държави-членки на ЕС като Естония, Унгария, Литва, Словакия и Словения. България е и на едно от последните места (27-мо) по отношение на достъпа на имигрантите до гражданство. Подобно на останалите Централноевропейски държави, в българското законодателство все още липсват основополагащи принципи по отношение на предоставянето на гражданство. България е една от малкото държави, оценявани с Индекса, която не позволява двойно гражданство и това се разглежда като сериозна пречка пред натурализацията и пълноценната интеграция на имигрантите в българското общество. Пак подобно на държавите от Централна Европа, българският пазар на труда не предоставя добри възможности за мобилност на временно пребиваващите имигранти. По този показател България е класирана на 27-мо място, далеч след Румъния, която дели 11-тото място със САЩ. Например макар, че плащат данъците си в България, чуждестранни работници, които нямат статут на дългосрочно пребиваващи в страната, нямат достъп до някои социални плащания. /БГНЕС /www.bgnes.com

Гласувахте: None
Всички права върху материалите от този сайт принадлежат на съответните автори. FC 2010